Agenda | Biologische gras- en maisdemonstratie

Agenda | Biologische gras- en maisdemonstratie

Op 27 juni bent u van harte welkom op het biologisch melkveebedrijf met zorgboerderij van de familie Frijns (Groenestraat 1 in Reijmerstok). Tijdens deze bijeenkomst staat de teelt van biologisch gras en mais centraal, maar ook de teelt van brouwgerst komt aan bod.

Op het moment gebruikt de familie Frijns verschillende gras/klaver mengsels voor het maaien en weiden. Daarnaast proberen ze een weidemengsel met gras/klaver én kruiden uit. Ook hebben ze een mengsel triticale erwten gezaaid, dat als GPS of als krachtvoervervanger geoogst kan worden. Hoewel dit laatste mengsel niet op het perceel staat, komt het wel aan bod tijdens de bijeenkomst. Het maisras dat ze gebruiken is LG 31.218 Bio. Dit is een ander ras dan hij het afgelopen jaar zaaide. Op 27 juni deelt Guido Frijns zijn ervaringen op dit gebied met de aanwezigen. Ook Ado Bloemendal van Pure Graze is aanwezig om de bezoekers een toelichting te geven op de verschillende weidemengsels.

Vervolgens vindt een rondleiding over het melkveebedrijf plaats. Hierin worden onder andere de hellingstal voor het jongvee en de droge koeien en de gerenoveerde melkveestal bezocht. Diverse machines die de familie Frijns gebruikt voor de teelten worden bekeken. Zoon Marc Frijns sluit de rondleiding af met een toelichting op het beweidingssysteem waar zij sinds kort mee werken: het ‘Nieuw Nederlands Weiden’.

Het belooft een interessante middag te worden voor zowel biologische als gangbare boeren. Komt u ook? Meld u dan eerst even aan door een mail te sturen naar info@biologischlimburg.com.

Programma

13.15 uur          Inloop
13.30 uur          Opening door Stan Bruijsten van Arvalis en Guido Frijns
13.40 uur          Guido Frijns vertelt over zijn ervaringen met het telen van biologisch gras, mais en brouwgerst. Wat zijn de uitdagingen van deze teelten?
14.25 uur          Ado Bloemendal van Pure Graze licht biologische weidemengsels van gras/klaver/kruiden toe.
15.10 uur          Pauze
15.25 uur          Rondleiding over het melkveebedrijf en toelichting beweidingssysteem door Marc Frijns
16.10 uur          Afsluiting en netwerken