Nieuws | Biologische sector vrijgesteld van verplichte maatregelen tegen afspoeling

Nieuws | Biologische sector vrijgesteld van verplichte maatregelen tegen afspoeling

De verplichting om op klei- en lössgronden maatregelen te nemen tegen afspoeling van mineralen geldt niet voor biologische gewastelers. De aanleg van drempels tussen ruggen als afspoelingsmaatregel is vorige week opgenomen in de Staatscourant bij de wetswijzigingen voor het uitvoeren van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Andere mogelijke maatregelen om perceelafspoeling tegen te gaan, betreffen het graven van greppels en het aanhouden van onbeteelde stroken van minimaal 3 meter.

Voor deze verplichte maatregelen maakt landbouwminister Carola Schouten een uitzondering voor de biologische sector. Haar argument is dat biotelers meer aandacht besteden aan de bodemkwaliteit. Voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw zegt dat deze vrijstelling hem aangenaam verrast. Maar hij vindt het onbegrijpelijk dat gangbare gewastelers die hun bodem op eenzelfde wijze verzorgen, de vrijstelling voor de verplichte aanleg van drempels niet krijgen. ‘Dat riekt naar rechtsongelijkheid’, stelt de akkerbouwvoorman.

De Tweede Kamer overlegt deze week over de wijzigingen in het mestbeleid. Op basis van de zorgen en bezwaren die LTO heeft geuit, stelt in elk geval SGP kritische vragen over het besluit om drempels in de ruggenteelt op vlakke kleigronden verplicht te stellen.

Lees meer: