Thomassen Plant Protection

Thomassen Plant Protection

Thomassen Plant Protection is een dynamisch bedrijf dat zich in de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in het leveren van duurzame producten voor cultuurtechnische zaken en op maat adviseren betreffende plantenziektes, biologische- en reguliere meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

De markt is de afgelopen jaren enorm veranderd, waardoor het assortiment van chemische middelen steeds kleiner wordt. Een opmars van biologische middelen is hiervan het gevolg. Uitgangspunt is een sterk gewas door de focus te leggen op plantversterking met behulp van bodemverbeteraars en organische meststoffen.

Thomassen Plant Protection ziet het minimaliseren van chemie als een uitdaging en verzorgt met succes al jaren de biologische bestrijding van plaaginsecten in openbaar groen voor gemeenten en particuliere parken. Plaaginsecten als luizen, wantsen en rupsen worden met behulp van hun natuurlijke vijanden in toom gehouden. Door intensieve monitoring en kennis van zowel de plaaginsecten als nuttige insecten kan een perfect evenwicht in de populaties worden gerealiseerd, zonder tussenkomst van chemische middelen.

Naar de website