Artikel | Biologische boeren staan samen sterk

Artikel | Biologische boeren staan samen sterk

Afgelopen zaterdag werd de Bio inspiratie DAG aangekondigd in Nieuwe Oogst. Voorzitter John Janssen vertelde waar het idee van het evenement vandaan kwam en keek terug op wat de Vereniging BioLogisch Limburg in het afgelopen halfjaar heeft bereikt. Lees het volledige artikel hier.

Dat je samen sterk staat, wisten de biologische boeren in Limburg al. Met dit idee werd in november 2018 de Vereniging BioLogisch Limburg opgericht. Ook komt dit terug tijdens de eerste Bio inspiratie DAG, waar het delen van kennis met en het inspireren van (biologische) boeren centraal staat.

Biologische boeren, boeren in omschakeling en gangbare boeren zijn op donderdag 4 juli welkom op de locatie van WUR Open Teelten in Vredepeel. Actuele onderwerpen uit de biologische sector komen tijdens het evenement aan bod. Zo wordt er ingegaan op thema’s als compost, beheersing van ziekten en plagen en bodemkwaliteit.

Diverse proeven en demonstraties zijn die dag te bekijken, waaronder mechanische onkruidbestrijdingstechnieken, ploegen versus niet-kerende grondbewerking en nieuwe voedergewassen. Bovendien kunnen bezoekers onder het genot van biologische hapjes het gesprek aangaan met ervaringsdeskundigen, machineontwikkelaars en -leveranciers en elkaar.

De Bio inspiratie DAG is een initiatief van BioLogisch Limburg. De Biologische Velddag in Lelystad van WUR diende als voorbeeld. ‘Daar wordt vooral gekeken naar teelt op kleigrond’, licht voorzitter John Janssen van BioLogisch Limburg toe. ‘Vanuit de Limburgse boeren was juist veel belangstelling naar de nieuwste technieken op zandgrond. Daarom organiseren wij in het zuiden van het land een soortgelijk evenement. We hebben er daarbij op gelet dat het programma interessant is voor zowel akkerbouwers als veehouders.’