BioLogisch Limburg

BioLogisch Limburg is een netwerk van biologische ondernemers in Limburg die de biologische land- en tuinbouw in de provincie wil stimuleren en professionaliseren. Hiervoor werken ze samen op het vlak van afzet, kennis en belangenbehartiging.

De afzetorganisatie werkt aan het vergroten van de afzet van de biologische producten. Zij gaat actief aan de slag met het vergroten van de afzet binnen de retail. Daarnaast werkt zij samen met ketenpartijen bij het ontwikkelen van nieuwe product-markt combinaties.

Het kenniscentrum wordt de kennisorganisatie voor het verduurzamen van zowel de gangbare als de biologische sector. Kerntaak is het vergroten en delen van kennis over de biologische bedrijfsvoering onder zowel biologische als gangbare landbouwers. Dit wordt onder andere gedaan door het begeleiden van bedrijven die willen omschakelen. Daarnaast jaagt zij ontwikkelingen aan op het gebied van innovaties en nieuwe teelten.

Ook maakt een “bodemacademie” onderdeel uit van het kenniscentrum waar biologische en gangbare ondernemers terecht kunnen met vragen over de kwaliteit van de bodem, bewerkingsmethoden, voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen en hieraan gekoppeld gewaskeuze.

De belangenbehartiging binnen de organisatie zorgt voor het verenigen van de bestaande biologische ondernemers tot een producentenvereniging. De primaire taak van deze organisatie is het oppakken van de collectieve belangenbehartiging voor de biologische sector in Limburg. De producentenvereniging vertegenwoordigt de biologische sector in het Biohuis.

tractor_land

Privacy Voorkeuren

Functionele cookies

Cookies ter verbetering van de website ervaring

Necessary cookies

Analytische cookies

Analytische cookies zorgen er voor dat het bezoek op de website wordt gemeten. Ze zorgen er ook voor dat het gedrag van bezoekers in kaart wordt gebracht evenals waar ze vandaan komen etc. Ze zijn dus essentieel om de performance van een website te meten en deze te optimaliseren.

Analytische cookies