BioLogisch Limburg

BioLogisch Limburg is een netwerk van biologische ondernemers in Limburg die de biologische land- en tuinbouw in de provincie wil stimuleren en professionaliseren. Hiervoor werken ze samen op het vlak van afzet, kennis en belangenbehartiging.

De afzetorganisatie werkt aan het vergroten van de afzet van de biologische producten. Zij gaat actief aan de slag met het vergroten van de afzet binnen de retail. Daarnaast werkt zij samen met ketenpartijen bij het ontwikkelen van nieuwe product-markt combinaties.

Het kenniscentrum wordt de kennisorganisatie voor het verduurzamen van zowel de gangbare als de biologische sector. Kerntaak is het vergroten en delen van kennis over de biologische bedrijfsvoering onder zowel biologische als gangbare landbouwers. Dit wordt onder andere gedaan door het begeleiden van bedrijven die willen omschakelen. Daarnaast jaagt zij ontwikkelingen aan op het gebied van innovaties en nieuwe teelten.

Ook maakt een “bodemacademie” onderdeel uit van het kenniscentrum waar biologische en gangbare ondernemers terecht kunnen met vragen over de kwaliteit van de bodem, bewerkingsmethoden, voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen en hieraan gekoppeld gewaskeuze.

De belangenbehartiging binnen de organisatie zorgt voor het verenigen van de bestaande biologische ondernemers tot een producentenvereniging. De primaire taak van deze organisatie is het oppakken van de collectieve belangenbehartiging voor de biologische sector in Limburg. De producentenvereniging vertegenwoordigt de biologische sector in het Biohuis.

BioLogisch Limburg werkt nauw samen met de LLTB en wordt ondersteund door LLTB-projectleiders.

tractor_land