Nieuws

Duitsers houden van biologische levensmiddelen. Dat is inmiddels geen geheim meer. Maar in 2020 – het jaar van de coronapandemie – ondervond de consumptie van......

Biologische ondernemers de handvaten bieden om het maximale te kunnen halen uit hun social mediakanalen en de inspirerende verhalen uit de sector met een breed......

De technieken en machines voor mechanische onkruidbestrijding evolueren pijlsnel. De interesse in mechanische onkruidbestrijding stijgt in de biologische én de gangbare land- en tuinbouw naarmate......

De wereld loopt ‘groot gevaar’ omdat de economie geen rekening houdt met de natuur. Om de biodiversiteit en ecosystemen te redden, moet het bruto binnenlands......

Je rijdt de locatie van Hemels Vlees onmogelijk voorbij: het houten woonhuis waar Zef en partner Ingrid Vreke wonen en de open stal zijn echte......

Gezonde dieren en planten, in een gezond bedrijf, in een gezonde omgeving. Het produceren van gezonde producten met oog voor maatschappelijke opgaven op het gebied......

Met een omschakelprogramma wil minister Schouten agrarische ondernemers stimuleren en ondersteunen om versneld om te schakelen naar stikstofarme(re) en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering. ‘Hierbij kunt u......

De cursus Regeneratieve Landbouw van Friedrich Wenz en Dietmar Näser gaat binnenkort weer van start. Wenz en Näser zijn onder andere nauw betrokken bij de......

De week van 18 tot en met 22 januari stond in het teken van biologisch tijdens de BioKennisWeek. De online workshops en netwerkcarrousels zijn in......

Eind 2020 werd op het nippertje een akkoord gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het was nog even spannend om te zien......

Volgende week, van 18 tot en met 22 januari, staat biologisch in de schijnwerpers tijdens de BioKennisWeek. Via een online platform kunnen biologische boeren, boeren......

Per 2021 werkt Skal met een nieuwe tariefstructuur op basis van doelgroepen. Voor elke doelgroep gelden aparte tarieven. Per 2021 kent Skal de volgende drie......

Agrarische ondernemers in Zuid-Limburg die in 2021 gebruik willen maken van de regeling ondiep ploegen, moeten dit uiterlijk 1 februari melden bij de LLTB. Met......

De jaarvergadering 2019 van BioLogisch Limburg werd dit jaar online gehouden op woensdag 16 december. De leden werden onder meer bijgepraat over alles wat de......

Ik hoef u niet te vertellen wat voor vreemd jaar we achter de rug hebben. Een jaar waarin we elkaar vanwege een pandemie en de......

De nieuwe Nederlandse Quinoa website is vorige week gelanceerd. Op deze website is allerlei informatie te vinden over de teelt van Quinoa in Nederland, inclusief......

Groenbemesters worden al jaren ingezet, maar met welk doel? En wat levert nu het beste eindresultaat op? Het project Grondig Boeren met Mais hield dit......

Vanwege de grote belangstelling is de inschrijvingstermijn voor de Bio-productverkiezing verlengd tot vrijdag 11 december. Zo kan iedereen die onlangs een nieuw product op de......

Hoewel de groente zich van de epidemie gelukkig niets aantrekt, was 2020 toch ook voor de Maastrichtse aardappel geen optimaal jaar, stelt Raymond Niesten van......

Tijdens de Biokennismiddag op woensdag 25 november presenteerden medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verschillende regelingen die speciaal zijn toegesneden op de biologische......

Consumenten kopen steeds vaker biologisch voedsel. Dat zegt de Wageningen Universiteit. In 2019 werd er in ons land voor 1,7 miljard euro uitgegeven aan biologisch......

Vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Praktijkcluster Agro worden ieder jaar tien Themadagen Akkerbouw gehouden voor leerlingen die een akkerbouwopleiding volgen op niveau 3......

Biologische akkerbouwers die wortelen, uien of witlof verbouwen, kunnen zich aanmelden voor het programma ‘Trailblazer’. Dit programma voor voorlopers die in 2021 al aan de......

Televisieprogramma Zembla besteedde in de uitzending van donderdag 22 oktober aandacht aan een experiment met kippen, waarmee getracht werd te achterhalen of biologische voeding nu......

Ruim vijftig boeren, adviseurs, vertegenwoordigers en andere belangstellenden kwamen op dinsdag 15 september samen op het graslandperceel van Thieu Bongers in Kelpen-Oler. In dit perceel......

Het Caring Congres, waarbij onderwerpen als dierenwelzijn en de rol van dieren in een houdbaar voedselsysteem centraal staan, wordt vanwege corona uitgesteld tot 2021. ‘Het......

Vanuit de GLB-pilot ‘Groen, productief en levend Limburg’ wordt op dinsdag 15 september een veldbijeenkomst gehouden over kruidenrijk grasland. Op het perceel van Thieu Bongers......

Caring Vets & Caring Farmers slaan de handen ineen voor de organisatie van het Caring Congres. Agrarische ondernemers, dierenartsen en anderen die zich afvragen ‘kan......