Nieuws

Michaël Wilde, directeur van brancheorganisatie Bionext, bracht op woensdag 24 juni een bezoekje aan het Ondernemersplein in Roermond. Daar maakte hij kennis met voorzitter John......

Biologische boeren, boeren in omschakeling en andere geïnteresseerden; iedereen is welkom op de zomeravondbijeenkomsten van BioLogisch Limburg. Tijdens deze bijeenkomsten, die in het echt en......

Uit nieuwe verkoopcijfers van supermarkten is gebleken dat de verkoop van biologisch eten stagneert. Brancheorganisatie Bionext wil dat er een serieuze aanpak komt om de......

Elke producerende boer in Nederland kan via het nieuwe platform ‘Alles vers van de Boer’ het bedrijf gratis in de schijnwerpers zetten met alle producten......

Door de stikstofwerkgroep van Biohuis zijn aanbevelingen opgesteld voor een goed gebiedsgericht beleid voor stikstof. Deze zijn naar het ministerie en alle provincies gestuurd met......

Via de LLTB kwam mij vorige week het nieuws ter ore dat Marc Calon terugtreedt als voorzitter van LTO Nederland. ‘Het bestuur zal spoedig de......

Wageningen University & Research (WUR) gaat onderzoek doen naar biologische strokenteelt bij proefboerderij ’t Kompas in Valthermond. Lees hieronder het artikel dat hierover verscheen in......

Caring Farmers, de organisatie die zich inzet voor boeren die natuurinclusieve kringlooplandbouw (willen) bedrijven, heeft een tv-commercial gemaakt om burgers op te roepen zich aan......

Meer huishoudens (95,1 procent) hebben in 2019 biologische producten gekocht, zo blijkt uit nieuw GfK-onderzoek (2020) in opdracht van Bionext. Met name de groep consumenten......

Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, gaf in de nieuwsbrief van vorige week onder meer informatie voor importeurs over het COI, de jaarlijkse......

Agrariërs zijn volop in de weer met hun voorjaarsgrondbewerking. Zo ook in Zuid-Limburg. Voor ondernemers in het zuiden dient de grondbewerking een niet-kerende grondbewerking te......

Door de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen, kunnen veel boeren en tuinders hun boerderijproducten niet kwijt. Consumenten......

Onze Limburgse biologische boeren zijn regelmatig terug te zien in lokale en regionale media. Dat is niet vreemd, want bio-boeren hebben een interessant en in......

De leden van de Provinciale Staten van de provincie Limburg hebben enkele weken geleden een brief van BioLogisch Limburg ontvangen, waarin ze werden uitgenodigd eens......

De derde winterbijeenkomst van BioLogisch Limburg vond plaats op woensdag 4 maart bij Buitengoed Heidenheim in Beesel. Hiermee kwam een eind aan de reeks winterbijeenkomsten......

Kiempunt Limburg, het netwerk voor de Limburgse agrofoodsector, laat regelmatig een innoverende agrarische ondernemer aan het woord in hun ‘Vijf vragen aan’-rubriek. Een tijdje geleden......

De leden van BioLogisch Limburg waren op maandag 17 februari te gast bij IPM Impact in Kinrooi (België). Het bedrijf is gespecialiseerd in geïntegreerde plaagbestrijding,......

Peter van Hoof, bodemonderzoeker van Organic Forest Polska, was gastspreker op de studiedag van vrijdag 13 december. Hier gaf hij lezingen over het meten van......

IPM Impact is gespecialiseerd in geïntegreerde pestbestrijding. Bij deze techniek wordt de focus gelegd op de combinatie van nuttige organismen, selectieve pesticiden en monitoring, met......

‘In 2025 hebben de leden van vereniging BioLogisch Limburg de regionale kringlopen met elkaar gesloten.’ Dat is een van de doelstellingen waar BioLogisch Limburg zich......

De eerste winterbijeenkomst van BioLogisch Limburg vond plaats op dinsdag 17 december bij Buitengoed Heidenheim in Beesel. Tijdens deze bijeenkomst schetste gastspreker Ronald van Marlen......

Kees van Veluw, docent Biologische Landbouw aan de Wageningen University & Research (WUR) en adviseur duurzame landbouw bij het Louis Bolk Instituut, was gastspreker tijdens......

De Bio-beurs, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de biologische landbouw, voeding, cosmetica en techniek, vindt dit jaar plaats op woensdag 22 en donderdag......

‘In 2025 hebben de leden van vereniging BioLogisch Limburg de regionale kringlopen met elkaar gesloten.’ Dat is een van de doelstellingen waar BioLogisch Limburg zich......

Ruim 50 organisaties en hun achterban trokken op dinsdag 14 januari de wandelschoenen aan om met een wandeling naar Den Haag aandacht te vragen voor......

It’s beginning to look a lot like Christmas! De feestdagen komen er weer aan, het jaar 2019 loopt ten einde. Het afgelopen jaar hebben we......

BioLogisch Limburg krijgt de kans om deel uit te maken van Bio-plant, het informele landelijke overleg van biologische akkerbouwers waarin een groot deel van de......

Met de bijeenkomst ‘Bedrijfseconomie van de biologische vleesveehouderij’ werd een vervolg gegeven aan de reeks bijeenkomsten in het kader van de oriëntatiecursus biologische vleesveehouderij. Kees......

BioLogisch Limburg houdt de komende maanden verschillende winterbijeenkomsten, waarin samen met leden en agribusinessvrienden wordt gekeken hoe de doelstelling van de vereniging behaald kan worden:......

Het bestuur van BioLogisch Limburg heeft in oktober 2019 een strategische sessie gehouden, waarin de bestuursleden hebben nagedacht over een koers voor de komende vijf......

Een belangrijke, steeds terugkerende vraag tijdens de eerste vier masterclasses over de bodem, was: hoe kunnen we op onze percelen een uitspraak doen over het......

Biologische akkerbouwers en groentetelers krijgen tijdens de vierde Biotechniekdag op donderdag 28 november wederom de mogelijkheid om de belangrijkste mechanisatie-ontwikkelingen te zien. Dit specialistische evenement,......

De Stichting Biologische Veeverbetering (SBV) zet zich samen met biologische veehouders in voor meer biologische fokkerij. Dit is de selectie en vermeerdering van dieren in......

Een brug slaan tussen agrarische productie, vergroening en natuurbeheer. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Groen, productief en levend Limburg’ van Natuurrijk Limburg en......

Bokashi, ook wel koud composteren genoemd, is een manier om plantenresten die vrijkomen bij het landschapsbeheer, met een fermentatieproces geschikt te maken voor bodemverbetering. Oftewel:......

De bodem bepaalt voor een groot deel het slagen van de teelt. Een goed functionerende bodem is dan ook zeer belangrijk. Gedurende de afgelopen vier......

De Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV) houdt op woensdag 13 november voor de tweede keer de Biologische Varkenshouderijdag. Zowel biologische varkenshouders als bedrijven in omschakeling of......

De cursus Biologische Fruitteelt start op woensdag 4 december. Tijdens de cursus wordt ’s morgens ingegaan op de achtergronden van de biologische fruitteelt. ’s Middags......

In de schouwburg van Venray werd op maandagavond 7 oktober de Limburg Duurzaamheid Award uitgereikt. Van de 23 genomineerde ondernemingen ging groentebedrijf People’s Farm uit......

De kwaliteit van de bodem bepaalt de kwaliteit en gezondheid van het ruwvoer en daarmee van de koeien. Gezonde koeien produceren langer en meer melk.......

Een voedselbos is een door mensen ontworpen ecosysteem, naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, waarbij voedsel wordt geproduceerd. Het bos heeft een hoge diversiteit......

Een groep biologische melkveehouders uit Limburg is vorig jaar gestart met een traject waarbij ze werken aan een eigen zuivelconcept. Met dit traject willen de......

Biodynamische landbouw gaat een stap verder dan biologische landbouw volgens de Europese verordening. Maar wat houdt biodynamische landbouw in? Past deze vorm van landbouw bij......

Groenbemesters horen er steeds meer bij. Ze kunnen worden gebruikt om meststoffen op te vangen, om de bodemstructuur te verbeteren of om bodemerosie en onkruid......

Tijdens de Boerderij Beleef Dag van Tour de Boer had iedereen de kans om een kijkje te nemen in de enige geitenhouderij in Zuid-Limburg. De......

De zomer is voor veel mensen de tijd van ontspannen, tot rust komen, op vakantie gaan. Zelf heb ik de zomermaanden doorgebracht in verschillende hoeken......

In 2003 verscheen de brochure ‘Groenbemesters: van teelttechniek tot ziekten en plagen’. Tot op de dag van vandaag wordt deze veel gedownload en geraadpleegd. Het......