BioInspiratiedag: deelnemers geïnformeerd en geïnspireerd

BioInspiratiedag: deelnemers geïnformeerd en geïnspireerd

Een inspirerende locatie, interessante informatie, stralend weer en zo’n 50 belangstellenden maakten de BioInspiratiedag van BioLogisch Limburg donderdag 8 juni bij Mts. Kemper in Weert tot een succes.

Naar deze middag kwamen onder andere gangbare boeren, biologische boeren en boeren in omschakeling. Wijnand Sukkel van Wageningen University & Research (WUR) liet de aanwezigen eerst het verhaal horen van melkveehouder Gerard Kemper en akkerbouwer Marc Corsten. Zij vertelden op welke biologische manier zij de handen in elkaar hebben geslagen. “Het gaat niet om geven en nemen, maar om geven en krijgen”, zo vindt Gerard Kemper als het gaat om samenwerken.

Onderwerpen
Na hun verhaal splitsten de deelnemers zicht in twee groepen: plantaardig en rundvee. Met veel belangstelling kregen ze op diverse plekken rondom het bedrijf informatie over vijf verschillende onderwerpen.

Uienteelt en maisteelt
De groep akkerbouw werd eerst door Jos Wilms en stagiaire Kim Corsten van Wageningen UR meegenomen in de onkruidbestrijding en het voorkomen van meeldauw in de uienteelt. Maud den Os van Bejo Zaden ging in op de verschillende uienrassen. Tegelijkertijd werden de geïnteresseerden van rundvee bijgepraat door Grietje Raaphorst van Nordic Maize Breeding en Marie Wesselink van Wageningen UR over biologische maisteelt. Mais wordt, als het om nitraat gaat, als een uitspoelingsgevoelig gewas gezien. Daarna werd de akkerbouwgroep over dat onderwerp geïnformeerd.

Zomerstalvoedering en niet kerende grondbewerking
Gastheer Gerard Kemper vertelde aan de belangstellenden van rundvee over de toepassing van zomerstalvoedering in samenwerking met akkerbouwbedrijf Corsten. Hij gaf aan dat dit zo goed op zijn bedrijf en in de samenwerking met Corsten past. Ook werkt het bedrijf met niet kerende grondbewerking en vaste rijpaden. Stephan Muijtjens gaf aan de groep akkerbouw uitleg over hoe dit wordt toegepast en wat de voor- en nadelen zijn.

Aardappelrassen en kruidenrijk grasland
Gerard Kemper heeft zijn kruidenrijk grasland ingezaaid met een zaadmengsel van Neutkens. Kevin Mannens van Neutkens lichtte aan de rundveegroep toe wat de functie van de verschillende soorten kruiden is en liet via een profielkuil zien hoe de beworteling is. De andere groep werd bijgepraat door Maaike Raaijmakers van BioNext en Rogier Schoone van Agrico over robuuste aardappelrassen.

Groenstromen en rantsoen
Tot slot vertelde Pieter van Melick over Agricycling waar Marc Corsten en Gerard Kemper bij betrokken zijn. Het is een coöperatie in oprichting die groenstromen op het agrarisch bedrijf wil verwerken om hiermee de bodem te verbeteren. Harry van Krey, specialist biologische melkveehouder bij Agrifirm, ging in de koeienstal in op het rantsoen. Aan de hand van biomonitor vertelde hij op efficiënt eiwitgebruik in relatie tot melkproductie en krachtvoerkosten.

Na 2,5 uur delen van veel interessante informatie en kennis konden de deelnemers napraten bij de borrel, om vervolgens geïnspireerd naar huis te gaan.

BioInspireert wordt gefinancierd door de provincie Limburg, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de LLTB.