Nieuw project: Groeien naar natuurinclusieve landbouw

Nieuw project: Groeien naar natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve Landbouw Limburg biedt agrarische ondernemers in Limburg die stappen willen zetten op het gebied van natuurinclusieve landbouw een gratis oriëntatiegesprek aan met een ondernemerscoach. Het project heet ‘Groeien naar natuurinclusieve landbouw’.

De opzet van het project is om met de ondernemer een op maat gemaakt ontwikkelplan op te stellen dat in de praktijk kan worden gebracht.

Oriëntatiegesprek
Tijdens een oriëntatiegesprek zullen de coaches met de ondernemer kijken naar de kansen en mogelijkheden van zijn bedrijf om op een meer natuurinclusieve manier te werken door middel van duurzaam bodem- en waterbeheer, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Als er specifieke vragen zijn over bijvoorbeeld omschakelen naar biologische landbouw, optimaliseren van weidegang, strokenteelt, agroforestry of bodemgezondheid, dan wordt daar aandacht aan besteed. Ook krijgt de deelnemer inzicht in de mogelijkheden die er zijn voor het bedrijf. De coach denkt mee over welke vervolgstappen genomen kunnen worden, passend bij de wensen en behoeftes van de ondernemer.

Ontwikkelplan
Een van de mogelijkheden is het opstellen van een ontwikkelplan met concrete handvaten om mee aan de slag te gaan in de bedrijfsvoering. Voor het opstellen van deze plannen kan gebruik gemaakt worden van een netwerk van ondernemerscoaches en bedrijfsadviseurs met ieder hun eigen expertise, die kunnen helpen met een plan specifiek voor ieders situatie.

De oriëntatiegesprekken zijn kosteloos en geheel vrijblijvend. Van de ontwikkelplannen wordt 80 procent vergoed, met een maximum van 2000 euro per plan.

Aanmelden
Bent u enthousiast geworden? Heeft u zin om samen met een coach de mogelijkheden voor uw bedrijf te bekijken, en wilt u concreet aan de slag? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier. Dan neemt een van de coaches contact met u op voor een afspraak.

Dit project maakt onderdeel uit van het plan Natuurinclusieve Landbouw Limburg en wordt gefinancierd door de EU, Provincie Limburg en de LLTB. Dit is een initiatief van de ‘coalitie voor nieuw perspectief’, bestaande uit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stichting Natuurinclusieve Landbouw, BioLogisch Limburg, Coöperatie Natuurrijk Limburg, Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, provincie Limburg, Wageningen University & Research, HAS Green Academy en Waterschap Limburg.