Kennismaking besturen BioLogisch Limburg en LLTB

Kennismaking besturen BioLogisch Limburg en LLTB

Het bestuur van BioLogisch Limburg heeft maandag 10 juni bij BioVerbeek in Velden verder kennisgemaakt met het hoofdbestuur van de LLTB.

Niek Verheijen, mede-eigenaar BioVerbeek en LLTB-regiobestuurder Noord-Limburg, hield een presentatie over het biologisch glastuinbedrijf. Daarna was er een rondleiding in de kassen met paprika’s en tomaten. Aansluitend gingen de besturen met elkaar in gesprek.

Ondersteuning
BioLogisch Limburg gaf de actualiteiten en knelpunten in de biologische sector aan. Ook werd er over de samenwerking gepraat. Bestuurslid Ellen Mertens gaf aan blij te zijn met de samenwerking met en ondersteuning vanuit de LLTB. Ze heeft ook het idee dat BioLogisch Limburg in het algemeen serieuzer wordt genomen. LLTB-voorzitter Thijs Rompelberg merkt dat er in de gangbare en biologische sector veel raakvlakken zijn op onder andere de onderwerpen arbeid, water en ruimtelijke ordening.

Mesttekort
Een van de zaken waar de biologische sector tegenaan loopt is een tekort aan biologische mest. “Voor ons is samenwerking in de hele biologische keten belangrijk. De tuinbouw is afhankelijk van de veehouderij voor de mest”, gaf bestuurslid Ellen Mertens aan. Dit kan juist een kans zijn voor gangbare bedrijven die overwegen om te schakelen. Susanne Görtz, adviserend bestuurslid van BioLogisch Limburg en LLTB-hoofdbestuurder, vroeg zich af wat de reden is voor veehouders om niet bio te worden. “Of gaat het niet? Als er meer biologische veehouders zijn, dan wordt de hele sector hiermee geholpen”, zei de hoofdbestuurder die ook multifunctionele landbouw in haar portefeuille heeft.

Omschakelkosten
Omschakeling naar biologisch en bedrijfsopvolging blijken lastig te zijn. LLTB-hoofdbestuurder Theo Coumans denkt dat in de eerste plaats de markt bepaalt of ondernemers overstappen naar biologisch. “Je ziet dat mensen erover denken, maar we zien ook agrariërs teruggaan naar regulier.” Volgens LLTB-hoofdbestuurder Fons Kersten is bekend dat de omschakelkosten hoog zijn. “We zouden moeten kijken met marktpartijen om het ondernemers makkelijker te maken.”

Vertegenwoordigd
De LLTB-voorzitter gaf aan dat de biologische sector goed vertegenwoordigd is in de regiobesturen en de LLTB ledenraad. De belangenorganisatie is bezig met strategiesessies. Daarbij wordt ook gekeken waar de leden behoefte aan hebben en hoe de toekomst van de landbouw vormgegeven moet worden. Aan de hand van alle input wordt er een visie ontwikkeld.

BioLogisch Limburg-bestuurslid Judith Deusings zegt dat het nuttig is dat zij een visie over biologische landbouw maken met aandachtspunten, actualiteiten en waar zowel de LLTB als BioLogisch Limburg belang bij heeft. “Op basis van de visie kunnen we bekijken hoe we samen met de LLTB kunnen optrekken.”