Kennismaking nieuw bestuurslid Gerard Kemper

Kennismaking nieuw bestuurslid Gerard Kemper

Biologisch melkveehouder Gerard Kemper is het nieuwe bestuurslid van vereniging BioLogisch Limburg. De aanwezige leden stemden tijdens de jaarvergadering donderdag 23 mei unaniem in met zijn benoeming.

De 57-jarige Kemper uit Swartbroek neemt daarmee de plek in van aftredend bestuurslid Jac Verbeek.

Overgenomen
Kemper heeft in Swartbroek samen met zijn vrouw Inge een biologische melkveehouderij met zo’n 60 melkkoeien. Hij zit vanaf 1990 in het bedrijf. Eerst met zijn ouders en in 1998 heeft hij het melkveebedrijf overgenomen van ze. Twee jaar later, in 2000, is hij met zijn gezin en de koeien verhuisd van de ene kant van Swartbroek naar de andere kant van het dorp.

Hele systeem
In 2016 is het bedrijf omgeschakeld naar biologisch. “Eigenlijk is het na de mond-en-klauwzeer (MKZ)-ziekte in 2001 begonnen met melken.” Later maakte Kemper via zijn neef kennis met de voordelen van de koolstof FIR. Hij verdiepte zich erin. In de tijd van blauwtong waren zijn koeien extra vatbaar omdat ze een topprestatie moesten leveren. “Het is een middel om ze te beschermen tegen blauwtong. Daar was ik in geïnteresseerd. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het niet om het spul gaat maar het hele systeem.”

Spijt
Tijdens een bezoek van een adviseur van Agrifirm, die de mestboekhouding kwam doen, sparde hij met hem over biologisch. “Het is niet zo dat hij het hard promootte om het bij mij te doen, want het zou minder opbrengst opleveren. Ik dacht: dat moet meevallen. Ik heb de stap genomen en op 14 maart 2016 heb ik overal op grasland klaver doorgezaaid. De dag erna heb ik het bedrijf aangemeld bij SKAL.” Hij heeft er spijt van dit niet 20 jaar eerder te hebben gedaan. “Zeker zoals het nu loopt.” Inmiddels wisselt de melkveehouder grond uit met een biologische akkerbouwer. Hij heeft ongeveer 45 hectare grasland ter beschiking.

Ruime bestuurservaring
Ervaring als bestuurder heeft Kemper volop. Zo heeft hij meer dan 30 jaar in een dorpsraad gezeten. Momenteel is hij bestuurslid bij het mannenkoor van Swartbroek, is hij voorzitter van stichting MFA en zit hij in het bestuur van Lions Club Weert Graafschap Horne. Daar kan nu BioLogisch Limburg aan toegevoegd worden.

Als bestuurslid pakt hij de algemene zaken op en wil hij zich toeleggen op de lobby richting de provincie, gemeenten en Den Haag. “Ik hoop biologische landbouw beter op de kaart te zetten. En dat we meer waardering krijgen.”

Jac Verbeek (l) en zijn opvolger Gerard Kemper

Het bestuur van BioLogisch Limburg bestaat behalve nieuw bestuurslid Gerard Kemper uit Ellen Mertens, Judith Deusings en adviserend bestuurslid en LLTB-hoofdbestuurder Susanne Görtz. LLTB-projectleiders Erik Dings en Arend-Jan Cuperus verrichten ondersteunende werkzaamheden.

Lees hier het afscheidsinterview van Jac Verbeek.