Afscheid bestuurder Jac Verbeek

Afscheid bestuurder Jac Verbeek

Jac Verbeek heeft donderdagavond 22 mei tijdens de jaarvergadering na ruim vijf jaar afscheid genomen als bestuurder van BioLogisch Limburg. Hij was er vanaf de oprichting in 2018, net als oud-voorzitter en oprichter John Janssen, bij.

In zes vragen blikt Verbeek terug op zijn tijd als bestuurder van BioLogisch Limburg.

Wat was destijds de reden om bestuurslid te worden van BioLogisch Limburg?
“Ik wilde wel iets bijdragen om deze vereniging en biologisch voor Limburg op de kaart te zetten. Maar ook om de politiek en andere organisaties er bewust van te maken dat er met biologisch voedsel heel veel mogelijk is, vooral op het gebied van gezondheid en minder vervuiling.”

Welk doel had je als bestuurder voor ogen?
“Om dit samen op te pakken met gemotiveerde bestuursleden, waarvan John Janssen al heel veel voorwerk had verricht.”

Hoe heb je de bestuurdersperiode bij BioLogisch Limburg ervaren?
“Zeer prettig, fijn samengewerkt met mensen die de neus dezelfde kant op hebben. En vooral ook veel geleerd.”

Was het lastig om in de politiek en bij andere organisaties door te dringen wat het belang van biologisch is?
“Ja, met name in het begin was het vooral lastig binnen de LLTB om daar meer van de grond te krijgen. Nu hoop ik dat ze doordat de Europese Unie binnen Europa 25 procent biologisch wil hebben, ook aan de weg gaan timmeren om dit te promoten. Vooral voor de bedrijven die nu in of rond natuurgebieden liggen, zijn er zeker mogelijkheden om verder te boeren in plaats van er op aan te sturen om te stoppen.”

Wat is je eigen ervaring met biologisch?
“Wij zijn als glastuinbouwbedrijf al in 1998 omgeschakeld naar biologisch. Dat was een hele stap, zeker binnen de glasteelt in Limburg en zelfs Nederland. Wij hebben zeker voor problemen gestaan, vele zijn door meer ervaringen opgelost. Maar wij hebben nooit spijt gehad van deze beslissing. Integendeel: wij hebben zelfs meer vanuit ons hart kunnen werken. Dat is veel beter voor de mens en omgeving.´

Hoe zie je de toekomst van BioLogisch Limburg?
“Goed, maar toch enkele aandachtspunten. Meer draagvlak creëren binnen de LLTB, politiek en diverse andere organisaties. Meer biologische bedrijven in Limburg bij de vereniging te betrekken. Ik vroeg laatst een (deels) biologische kippenhouder, waarom hij geen lid was van BioLogisch Limburg. Hij vond dat wij ons te veel afzetten tegen het gangbare systeem. Dit moeten we zeker als vereniging zien te voorkomen. Voor mij is samenwerking de remedie om juist vooruit te komen.”

De jaarvergadering van BioLogisch Limburg werd gehouden bij Stichting Emmaus Perspectief, op hoeve Genoenhof in Asselt (Roermond). Voor aanvang van de vergadering was er aan de overkant eerst nog een rondleiding bij hoeve Genaenhof. Dit is een voormalig melkveebedrijf waar een multifunctioneel bedrijf met kleinschalige, natuurinclusieve landbouw, boerderijwinkel en agrotoerisme wordt ontwikkeld.