Masterclass: ‘Samenwerking bij omschakeling biologisch essentieel’

Masterclass: ‘Samenwerking bij omschakeling biologisch essentieel’

‘Samenwerking is essentieel bij de omschakeling naar biologisch.’ Dat was een van de conclusies die een aanwezige melkveehouder trok tijdens de masterclass ‘Perspectief voor de biologische melkveehouderij’.

Zo’n 20 Limburgse boeren die al biologisch zijn, in omschakeling of erover nadenken kwamen woensdag 24 mei naar de masterclass. Die werd gehouden bij de familie Hartman in Heibloem die nu midden in de transitie naar biologisch zit.

Redenen niet biologisch
Edith Finke, adviseur rundveehouderij bij DLV Advies, ging tijdens de masterclass in op wat er bij komt kijken en welke bedrijfsmodellen er zijn. Ook vroeg ze de aanwezigen wat redenen zijn om niet over te gaan op biologisch. Antwoorden als: ’te weinig grond’, ‘kost meer arbeid’, ‘minder omzet’, ‘omschakelkosten’, ‘reacties van buren en collega’s’, ‘onkruid’, ‘meer kosten’ en ‘aanbod’ werden gegeven.

Redenen wel biologisch
Vervolgens werd de vraag voorgelegd wat juist redenen zijn om het wel te doen. ‘Prijs’, ‘continuïteit’, ‘werkplezier’, ’toekomstperspectief’ en ‘imago’ kwamen als reactie. Finke gaf aan dat het belangrijk is om als boer jezelf de vragen te stellen: ‘wat doen we, wat willen we doen, waar willen we naartoe’. “Er zijn nog te vaak vooroordelen van ‘kan ik niet’. Het is belangrijk om out of the box te denken, kijken wat mogelijk is.”

Omschakeling modellen
Op basis van een gemiddeld gangbaar melkveebedrijf werden vier scenario’s doorberekend. Uitgangspunt was dat de ruwvoeropbrengst bij biologische bedrijven lager ligt. Er werd gekeken naar de scenario’s: 1) biologisch ruwvoer aankopen, 2) gebruik maken van natuurland, 3) minder melkvee en 4) samenwerking met een akkerbouwer. De meeste aanwezigen dachten dat de samenwerking met akkerbouw onder de streep het meeste oplevert. Dat blijkt uit cijfers ook de beste optie te zijn. Uitbreiden met natuurgrond is ook nog interessant. De adviseur rundveehouderij voegt daaraan toe: “Wees niet bang. Denk niet: hier zit geen akkerbouwer, dus ik doe niets. Neem een actieve houding aan en ga met een akkerbouwer om de tafel om te kijken naar mogelijkheden.”

Daarnaast luidt een advies om rekening te houden met de omschakelkosten en te vertrekken vanuit een economisch gezond bedrijf.

Conclusies en adviezen
Andere conclusies en adviezen waren om naar de lange termijn te kijken en een netwerk op te bouwen voor de uitwisseling van kennis en ervaring. “Ga na of er economisch perspectief is”, geeft Finke aan. “Omschakel perspectieven zijn er voor bedrijven die al extensief zijn. Maar vooral ook: volg je hart. Schakel alleen om naar bio als het bij je past.” Dat laatste is wat de familie Hartman deed met hun melkveebedrijf in Heibloem. Zoon Sietse Hartman gelooft erin dat dat biologisch op termijn iets oplevert en een toekomstperspectief heeft. De stap naar biologisch is onlangs gezet. Zijn passie voor natuur met het boerenbedrijf van zijn ouders komen hiermee samen.

Heb je interesse in biologische landbouw of loop je rond met vragen? Neem dan contact op met Vereniging BioLogisch Limburg. Wij helpen je graag bij al je vragen en plannen.