Uitnodiging BioInspiratiedag

Uitnodiging BioInspiratiedag

Van plan om de transitie naar biologisch te maken of al bezig met biologisch en behoefte aan inspiratie of uitwisseling van ervaringen? Dan is de BioInspiratiedag van BioLogisch Limburg de ultieme gelegenheid om naartoe te komen. De tweede BioInspiratiedag is op donderdag 8 juni. Het is een interessante middag voor zowel gangbare als biologische ondernemers.

De BioInspiratiedag wordt gehouden bij biologisch melkveebedrijf van Mts Kemper-Vullinghs, Hennestraatje 1 in Weert. Het bedrijf werkt nauw samen met het biologisch akkerbouwbedrijf Dijkerhof van Mts Corsten-Breukers uit Kelpen op het gebied van bouwplan, bemesting, niet kerende grondbewerking en vaste rijpaden. Op de locatie in Weert worden wortelen, aardappels en uien geteeld.

Opening
De inspiratiedag begint om 13.00 uur. Bij de opening wordt ingegaan op de samenwerking tussen deze twee bedrijven. Waarom werken ze samen en wat zijn de voordelen? Wijnand Sukkel van Wageningen UR gaat hierover in gesprek met beide ondernemers.

Geleide rondgang
Om 13.45 uur begint de geleide rondgang langs vijf objecten. Er is een rondgang voor de plantaardige sectoren en een voor de melkveehouderij.

Deelnemers van de plantaardige sectoren gaan kijken bij:

– De uien
Mts Corsten-Breukers heeft drie rassen met gele en rode uien gezaaid. John Gielen van Bejo Zaden gaat in op de verschillende (zowel meeldauw resistente als niet resistente) rassen. Jos Wilms en Kim Corsten van Wageningen UR nemen u vanuit de PP Sakkerbouw op zand mee in de onkruidbestrijding en het voorkomen van meeldauw.

– De aardappels
Niels Heining van Bionext en Rogier Schoone van Agrico praten u bij over robuuste aardappelrassen.

 

 

 

 

 

– Niet kerende grondbewerking en vaste rijpaden
Op het bedrijf wordt gewerkt met niet kerende grondbewerking en vaste rijpaden. Stephan Muijtjens legt uit hoe dit wordt toegepast en wat de voor- en nadelen zijn.

– Verwerken groenstromen op het bedrijf
Zowel Marc Corsten als Gerard Kemper is betrokken bij Agricyling. Dat is een coöperatie in oprichting die groenstromen op het agrarisch bedrijf wil verwerken om hiermee de bodem te verbeteren.

– Schoffelrobot
Luuk Banken van Abemec is aanwezig met de Naio Oz landbouwrobot, voorzien van een schoffel. Tijdens de BioInspiratiedag schoffelt de robot de maïs. De robot is ook in te zetten in andere gewassen zoals de uien.

De melkveehouders bezoeken de volgende objecten:

– Kruidenrijk grasland
Gerard Kemper (foto) heeft in zijn kruidenrijk grasland met een zaadmengsel van Neutkens ingezaaid. Kevin Mannens van Neutkens licht toe wat de functie van de verschillende soorten kruiden is en laat via een profielkuil zien hoe de beworteling is.

 

 

 

 

 

Maisteelt
Grietje Raaphorst van Nordic Maize Breeding en Marie Wesselink van Wageningen UR nemen u mee in de biologische maisteelt. Mais wordt, als het om nitraat gaat, als een uitspoelingsgevoelig gewas gezien. Zou de biologische bemestingsstrategie de uitspoeling kunnen verlagen?

– Rantsoen
Harry van Krey, specialist biologische melkveehouderij bij Agrifirm gaat in op het rantsoen. Aan de hand van de biomonitor gaat hij in op efficiënt eiwitgebruik in relatie tot melkproductie en krachtvoerkosten.

– Zomerstalvoedering
Naast weidegang past Gerard Kemper zomerstalvoedering toe. Dit past erg goed in de samenwerking met het akkerbouwbedrijf. Gerard legt uit waarom dit zo goed op zijn bedrijf en in de samenwerking met Corsten past.

– Weerbaar telen
Koen van Didden van het LLTB-bodemteam gaat in op het aspect van weerbaar telen. Welke invloed hebben de sporenelementen en het bodemleven op de kwaliteit en weerbaarheid van het gewas?

BioBorrel
De borrel begint rond 16.15 uur. Het is de ideale gelegenheid om met collega’s en sprekers van de rondgang na te praten.

Aanmelden
Aanmelden voor deze dag is verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar: info@biologischlimburg.com. Geef hierbij aan met hoeveel personen u komt en welke rondgang (plantaardig of melkvee) u wilt volgen.