Louik Ebbers, biologisch melkveehouder in Ottersum

Louik Ebbers, biologisch melkveehouder in Ottersum

In iedere nieuwsbrief proberen we een lid van BioLogisch Limburg in de spotlight te zetten. Deze keer het woord aan Louik Ebbers uit Ottersum.

Louik runt samen met zoon Max een biologisch melkveebedrijf met 140 melkkoeien, 100 stuks jongvee en 20 ossen. Verder bestaat hun bedrijf uit 40 hectare natuurgrond, 90 hectare grasklaver/kruiden en 20 hectare mais.

“In 2009 hebben we de beslissing genomen ons verouderde gemengde bedrijf om te bouwen naar een biologisch melkveebedrijf. De biologische manier van boeren sprak ons erg aan en de liefde voor de koeien was het grootste.”

Na 14 jaar is Louik nog steeds blij met de keuze die hij toentertijd gemaakt heeft. “Omdat je iets doet wat een ander niet kan of wil, kun je een beter verdienmodel realiseren.” Louik vindt het belangrijk dat biologische boeren in Limburg zoveel mogelijk samenwerken in een vereniging als deze. “De biologische sector hier is maar klein. Als me meer samenwerken, staan we sterker.” Ook vindt hij het belangrijk om andere bedrijven te informeren over de mogelijkheden van biologisch. “Voor gangbare bedrijven biedt de overstap naar biologisch een mogelijkheid om bedreigingen om te zetten in kansen.”

Louik en zoon Max zijn altijd bezig met de doorontwikkeling van hun bedrijf. “Het liefst willen we al onze kalveren die we nu nog gangbaar afzetten, zelf opfokken en na 2 jaar als biologisch afleveren. Daarnaast willen we ons krachtvoer volledig zelf kunnen telen en hiervoor mogelijk een samenwerking met een akkerbouwer aangaan.”