Verslag van Biologische Varkenshouderijdag

Verslag van Biologische Varkenshouderijdag

De Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV) hield op woensdag 15 november de vierde Biologische Varkenshouderijdag in Kootwijkerbroek. Als kleine varkenshouder in omschakeling mocht BioLogisch Limburg-bestuurslid Judith Deusings aanwezig zijn op deze dag.

Voorafgaand aan de informele en informatieve Varkenshouderijdag vond een algemene ledenvergadering plaats voor de leden van de vereniging. Hier werd onder andere de nieuwe website gelanceerd: www.biologischevarkens.nl. Deze is zeker een bezoekje waard.

Ammoniakemissie
De Biologische Varkenshouderijdag wordt jaarlijks georganiseerd voor leden, niet-leden en standhouders. Hans Fuchs, aanspreekpunt voor de biologische varkenshouderij vanuit Bionext, was ook aanwezig. Hij presenteerde een filmpje over ammoniakemissie en de maatregelen die varkenshouders kunnen nemen om emissie te beperken. Zie: https://youtu.be/rNXCXpOJL0k.

Toekomst
Verder bracht voorzitter van de vereniging Jeroen Neimeijer het gesprek op gang over de toekomst van de biologische varkenshouderij in Nederland. De overheid beoogt een groei van het aandeel biologische landbouw. Anderzijds staat vleesconsumptie in het algemeen onder druk. Hoe kan biologisch zich in deze discussie onderscheiden en daarmee toch een groei in de Nederlandse productie én consumptie van bio varkensvlees realiseren? Dit bracht een interessante discussie teweeg. Er was veel positieve dynamiek tussen de aanwezigen.

Aardappelconvenant
Ook het aardappelconvenant dat onder andere heeft geleid tot meer biologische aardappels in de supermarkt kwam ter sprake. Er zijn geluiden dat dit wordt uitgebreid naar een stamppot convenant (aardappel, peen en ui). Hoort hier dan geen biologisch speklapje of stukje rookworst bij?

Bewustwording
Eén van de conclusies was dat bewustwording bij de consument nog altijd cruciaal is. Biologisch vlees is geen luxe product maar voor elke Nederlander dé manier om gezond én verantwoord vlees te eten. Het verder ontwikkelen van de markt is daarom een belangrijk thema voor het komende jaar. Het was voor alle aanwezigen duidelijk dat dit door de gehele keten samen opgepakt moet worden.

Over de VBV
De VBV is de vereniging van biologische varkenshouders sinds 1999 en behartigt de belangen van de biologische varkenshouders. Ze draagt onder andere bij aan het op peil houden van de kennis over de varkenshouderij en vertegenwoordigt haar leden in gesprekken met de overheid, de ketenpartijen en de onderzoekswereld. Ook signaleert de vereniging knelpunten en aandachtspunten aan voornoemde partijen. Tenslotte moedigt de vereniging haar leden aan om de sector positief uit te dragen naar de buitenwereld middels social media en het organiseren van open dagen.