Masterclass ‘Perspectief voor de biologische melkveehouderij’

Masterclass ‘Perspectief voor de biologische melkveehouderij’

Op woensdag 24 mei 2023 organiseert BioLogisch Limburg in samenwerking met de LLTB een masterclass waarin kansen en aandachtspunten van omschakeling naar biologische melkveehouderij centraal staan. De bijeenkomst is interessant voor zowel gangbare als biologische melkveehouders.

Biologische landbouw; het staat misschien wel meer in de schijnwerpers dan ooit. Zuivelverwerkers zien de vraag naar biologische producten stijgen en zoeken naar melkveebedrijven die biologische melk willen leveren. Daarnaast heeft het ministerie van LNV onlangs het Actieplan Biologische Landbouw gepubliceerd met als doel de biologische productie en consumptie te laten groeien. Hiermee laten ze zien dat de biologische landbouw een belangrijke rol kan spelen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Toch is de stap naar biologisch niet zomaar gezet. Het levert heel wat vragen op over alle facetten van de bedrijfsvoering. Tijdens deze masterclass geeft Edith Finke (DLV Advies) aan de hand van technische en bedrijfseconomische resultaten, inzicht in de kansen en aandachtspunten van omschakeling naar biologisch. Edith is als Adviseur Mest en Mineralen, met specialisatie biologische landbouw, al 25 jaar betrokken bij de biologische melkveehouderij. Ze begeleidt ondernemers in omschakeling of adviseert of biologisch past bij de ondernemer en het bedrijf.

De masterclass is van 13.30 tot 15.30 uur. We zijn te gast bij de familie Hartman, wonend aan Boerderijweg 10 in Heibloem. Het melkveebedrijf zit middenin de transitie naar biologisch. Tijdens de workshop zal er dan ook voldoende ruimte zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan en te horen hoe de familie Hartman stappen zet richting de biologische landbouw.

Deelname aan de masterclass is gratis en toegankelijk voor zowel biologische en gangbare bedrijven. Aanmelden kan tot en met maandag 22 mei via info@biologischlimburg.com.

Klik hier voor de uitnodiging