Start nieuw project Natuurlijk! Vleesvee

Start nieuw project Natuurlijk! Vleesvee

Hoe kun je als vleesveehouder natuurinclusieve landbouw toepassen? Die vraag wordt beantwoord tijdens de nieuwe cursus Natuurlijk! Vleesvee. De training gaat in november van start en wordt elke keer op het bedrijf van een deelnemer gehouden.

In dit project van Stichting Natuurinclusieve Landbouw Limburg (NIL) gaat een groep vleesveehouders gedurende twee jaar actief aan de slag met het thema natuurinclusieve landbouw om zo hun bedrijfsvoering te verduurzamen, het verdienmodel te verbeteren en onderlinge samenwerking te bevorderen.

Inhoud
Het project bestaat uit vijf workshops, van ongeveer één dagdeel. De lesdagen staan gepland op maandag 13 november, 11 december, 15 januari, 29 januari en 19 februari. Tijdens de lessen worden de nulmetingen besproken met een expert en zijn er presentaties van gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Er wordt elke keer ingegaan op een ander onderwerp rondom natuurinclusieve landbouw. Zo leren deelnemers hoe ze zelf krachtvoer kunnen telen, de bodemgezondheid kunnen verbeteren, maar ook hoe de afzet van dit unieke stuk vlees georganiseerd kan worden. Bij iedere lesdag wordt de koppeling met de eigen situatie gemaakt.

Dit project maakt onderdeel uit van het plan Natuurinclusieve Landbouw Limburg. Dit is een initiatief van de ‘coalitie voor nieuw perspectief’, waarin de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stichting Natuurinclusieve Landbouw, BioLogisch Limburg, Coöperatie Natuurrijk Limburg, Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, provincie Limburg, Wageningen University & Research, HAS Hogeschool en Waterschap Limburg deelnemen.

Meer informatie over het project op de website van Natuurinclusieve Landbouw Limburg. Aanmelden voor het project kan hier.