Doorstart crowdfundingscampagne 1001ha kruidenrijk grasland

Doorstart crowdfundingscampagne 1001ha kruidenrijk grasland

Melkveehouders kunnen vanaf 1 maart weer een fikse korting krijgen op biodivers zaaigoed. Limburg is een van de deelnemende provincies aan de crowdfundingscampagne van Urgenda en LTO Nederland.

De korting geldt voor maximaal 3 hectare per boer per jaar. Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kilogram kunstmest en daarmee wordt 1000 kilogram CO2 bespaard. Ook leidt het tot meer insecten, betere waterberging en gezondere bodems.

Extensief beheerde weilanden
Dit seizoen biedt 1001ha voor het eerst ook mengsels aan voor extensief beheerde weilanden voor jongvee. Drie doorzaaimengsels van leverancier Cruydthoeck worden toegevoegd. Dit zijn mengsels met autochtone kruiden, bloemen en klavers waarmee nog meer natuurwaarde kan worden bereikt.

Succes
Het succes van de campagne laat zien dat de voordelen van (productief)kruidenrijk grasland steeds meer doordringen bij boeren en bestuurders. De melkproductie blijft gelijk terwijl melkveehouders besparen op de kosten van stikstofkunstmest. De vlinderbloemigen (klavers) die in het mengsel zitten, binden stikstof uit de lucht waardoor minder bemesting nodig is.

Voordelen
Bovendien zorgt smalle weegbree voor vermindering van uitstoot van lachgas en minder nitraatuitspoeling. De kruidenrijke mengsels zorgen ook voor een gezondere bodem die beter water vasthoudt en daardoor beter bestand is tegen droogte. En ook de bovengrondse biodiversiteit is gebaat bij meer kruidenrijk grasland: liefst driekwart van de melkveehouders ziet veel meer insecten dan op de gewone graspercelen, en ook vogels gedijen goed op de kruidenrijke percelen.

Ander management
Wel vraagt kruidenrijk grasland een ander management van de boer, zo komt het bewerken veel krapper en moeten melkveehouders leren hoe dit in hun bedrijfsvoering past. Ook de aanschaf kosten van het zaad ligt een heel stuk hoger dan de normale graszaad mengsels.

In de afgelopen 3,5 jaar is bijna 4900 hectare ingezaaid in het hele land door de bijdrages van donatuers, het ministerie LNV, 11 provincies, en 5 gemeenten.

Ga voor meer informatie naar deze site.