Weer korting op kruidenrijke grasmengsels voor melkveehouders

Weer korting op kruidenrijke grasmengsels voor melkveehouders

Melkveehouders krijgen vanaf 26 juli opnieuw korting op kruidenrijke grasmengsels. Het is het vierde jaar van de campagne #1001ha van LTO Nederland en Urgenda.

Dit jaar wordt uitgebreid met doorzaaimengsels. Het is de bedoeling dat boeren hiermee besparen op kunstmest en gewasbeschermers. Dat draagt bij aan een beter klimaat, minder stikstof en biodiversiteit.

Nieuwe trend
Inmiddels hebben ruim 1.000 Nederlandse boeren meegedaan aan eerdere campagnes en is er 4.000 hectare ingezaaid met dit kruidenmengsel. Iedere hectare kruidenrijk scheelt 500 kilo stikstofkunstmest, 1.000 kilo CO2 en zorgt voor meer biodiversiteit, gezondere koeien en een gezondere bodem. 77 procent van de boeren wil na de eerste ervaring hiermee verder en zo is kruidenrijk grasland dé nieuwe trend in de melkveehouderij geworden.

Pilots voor zaaien met drones
Bij kruidenrijk grasland kan een boer ervoor kiezen het land te bewerken (zwart maken) en een grasmengsel in te zaaien of hij kiest ervoor om enkel kruiden en klavers door bestaand grasland te zaaien. Verandert het land van functie, bijvoorbeeld van maïs naar gras, dan kiest hij voor inzaaien. Heeft de boer nog een goede grasmat, dan is doorzaaien een duurzame optie omdat de bodem minder hoeft te worden bewerkt. Vanaf vandaag kunnen boeren dus kiezen voor de bekende grasmengsels of voor doorzaaimengsels met kruiden en klavers. Voor beiden geldt : maximaal 3 hectare korting. Bij vijf boeren betaalt Urgenda voor het inzaaien met een drone, om deze fossielvrije manier van inzaaien te promoten.

In 2020 staken Urgenda en LTO Nederland de koppen bij elkaar om boeren te helpen. Dat werd als bijzondere samenwerking ervaren. In eerste instantie werkten ze samen met één zaadleverancier, Pure Graze. Inmiddels zijn dit er al zeven geworden.