Kennismaking nieuw bestuurslid Judith Deusings

Kennismaking nieuw bestuurslid Judith Deusings

Judith Deusings is woensdag 17 mei tijdens de jaarvergadering van BioLogisch Limburg benoemd tot nieuw bestuurslid. Ze stelt zich aan de hand van vijf vragen voor.

‘Mijn naam is Judith Deusings en ik ben 38 jaar. Samen met mijn vriend Dave woon ik in Hegge, bij Schinnen. Ik heb eerst veehouderij gestudeerd aan de HAS in Den Bosch en daarna mijn master Animal Science gehaald aan de WUR. Toen heb ik kort in het onderwijs en in het onderzoek (Louis Bolk Instituut) gewerkt waarna ik in 2010 bij de Vlaamse Landmaatschappij terecht ben gekomen. Dit is een onderdeel van de Vlaamse Overheid die instaat voor de inrichting van de open ruimte. Het is vergelijkbaar met Dienst Landelijk Gebied, wat vroeger in Nederland was. Hier werk ik mee aan allerlei projecten waaronder ruilverkaveling. Toen Dave en ik in 2018 een boerderij in Schinnen konden kopen, zijn we samen een klein gemengd agrarisch bedrijf begonnen.’

– Wat voor soort bedrijf heb je?
‘Ons bedrijf is beperkt in schaal. We werken daarom ook nog altijd buitenshuis. We zijn nu bijna 5 jaar bezig. Dave was altijd al actief in de hooibouw en probeert op een efficiënte manier zoveel mogelijk kleine balen hooi te maken. De graslanden van natuur- of landschapsorganisaties lenen zich daar perfect voor. Zelf ben ik meer van de dieren dan van de tractors en daarom hebben we buitenvarkens. We fokken hier mee en de biggen worden afgemest. Het vlees verkopen we rechtsreeks aan klanten die de smaak en herkomst van dit vlees zeer waarderen. De akkers worden ingezet voor voederteelt voor de varkens maar als de grond omgeschakeld is willen we ook met akkerbouwgewassen aan de slag. In 2022 hebben we de Plukplaats geopend, een bloemenpluktuin die tevens als een soort ontmoetingsplaats moet gaan dienen. Tenslotte huisvesten en verzorgen we een klein aantal biologische zoogkoeien van Boerderie Bewust tijdens de wintermaanden.’

– Waarom doe je aan biologisch?
‘Sinds maart 2022 zijn we in omschakeling naar biologisch. Dit was eigenlijk een kleine stap voor ons aangezien we al heel extensief bezig waren met ons graslandbeheer, dierwelzijn altijd al hoog in het vaandel stond en we geen kunstmest gebruikten. Nu we ons meer op akkerbouw willen toeleggen, komen voor ons de echte uitdagingen van biologisch boeren aan het licht. Maar deze manier van landbouw past gewoon heel goed bij de schaal en aard van het bedrijf.’

– Wat is je ervaring met bestuurswerk?
‘Ik ben tussen 2007 en 2016 bestuurslid geweest, eerst bij AJK Zuid-Limburg en later ook bij het LAJK. Dit was een super leuke en leerzame periode waar ik nog altijd met veel plezier aan terugdenk.’

– Waar ga je je als bestuurslid van BioLogisch Limburg voor inzetten?
‘Als portefeuillehouder dier ga ik me uiteraard inzetten voor de biologische veehouderij in Limburg binnen alle facetten van de vereniging (afzet, kennis en belangenbehartiging). Hiervoor hoop ik vooral veel input te krijgen van de leden zelf. Jullie weten immers het beste waar er concreet behoefte aan is. Maar anderzijds is er naar buiten toe natuurlijk een super mooi verhaal te brengen over waar we als biologische veehouders voor staan en dit verhaal kan niet vaak genoeg verteld worden.’

– Wat hoop je als bestuurslid te bereiken?
‘Ik hoop de biologische veehouderij in Limburg nog meer op de kaart te zetten met hulp van de bedrijven zelf. Persoonlijk zie ik altijd de meerwaarde van samenwerking en kennisdeling, dus daar ga ik ook zeker voor inzetten als bestuurslid. Als leden mij op termijn weten te vinden met vragen of ideeën die ik dan kan aanbrengen binnen het bestuur en daarbuiten is mijn doel bereikt.’