Toolkit met bijenhotels bij drie biologische bedrijven

Toolkit met bijenhotels bij drie biologische bedrijven

Op het land van drie biologische akkerbouwers in Limburg zijn de afgelopen weken bijenhotels geplaatst.

Dit werd gedaan in het kader van een onderzoek binnen de PPS Boeren met Biodiversiteit door WUR en Earthwatch naar instrumenten voor het meten van biodiversiteit.

AB Watch
Het belangrijkste doel van het project is de ontwikkeling van een toolkit die boeren helpt zelf biodiversiteit te meten op het akkerbouwbedrijf. Hiervoor is de Agricultural Biodiversity Watch (AB Watch) ontwikkeld. Voor het testen van de toolkit zijn er verschillende meetmethodes geselecteerd. Een van die methodes is het waarnemen van bestuivers door het gebruik van bijenhotels.

Toolkit
Daarom zijn er de afgelopen weken bijenhotels geplaatst op verschillende locaties in Nederland. In Limburg zijn er bij zes deelnemende telers, waaronder dus drie biologische, op het land bijenhotels geplaatst. De telers zijn gevraagd om met de testversie van de AB Watch aan de slag te gaan. Dit betekent dat ze met behulp van de toolkit gaan kijken hoeveel bestuivers in de hotels zijn gaan wonen, maar wat voor bodeminsecten en vogelsoorten ze tegenkomen op hun land. Door het testen kan de AB Watch verder ontwikkeld worden tot hogere meerwaarde voor het akkerbouwbedrijf.