BioLogisch Limburg informeert ledenraad LLTB

BioLogisch Limburg informeert ledenraad LLTB

‘Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen gangbare en biologische landbouw.’ Dat was de boodschap van bestuurslid Judith Deusings van BioLogisch Limburg aan de ledenraad van de LLTB.

Deusings en Susanne Görtz, als adviserend lid in het bestuur, legden dinsdag 26 maart in de ledenraad uit hoe de biologische sector in Limburg vertegenwoordigd is en wat de rol van BioLogisch Limburg daarin is. ‘Het is fijn als de LLTB de kansen ziet van biologische landbouw en dit ook uitdraagt binnen en buiten de organisatie’, vindt Deusings.

Onderscheiden
Vragen die op hun presentatie kwamen, verrasten het bestuurslid in positieve zin. ‘Zo kregen we de vraag of biologisch de afstand wil behouden ten opzichte van gangbaar. Dit is een actuele vraag. Doordat gangbare bedrijven steeds grotere inspanningen doen voor milieu, natuur en dierenwelzijn, worden de verschillen kleiner. De vraag is: hoe wil de biologische sector zich blijven onderscheiden?’ Volgens Deusings speelt het biologische keurmerk een belangrijke rol. ‘In Europa mag voedsel alleen biologisch worden genoemd, als het voldoet aan bepaalde regels.

Görtz merkt op dat de knelpunten in de biosector niet altijd bekend zijn, zoals het mesttekort, teeltverboden en afzet vinden. Volgens Deusings wil de biologische sector uitdragen dat de basiselementen van de biologische landbouw bedrijven weerbaar en toekomstbestendig maken in deze tijd waarin landbouw met allerlei uitdagingen wordt geconfronteerd. ‘De kringloop en samenwerking zijn essentieel’, besluit Görtz.