Wat hebben we de afgelopen maand gedaan?

Wat hebben we de afgelopen maand gedaan?

De Vereniging BioLogisch Limburg maakt zich hard voor de belangen van de biologische land- en tuinbouw in Limburg. Graag blikken we terug op een aantal belangrijke activiteiten van de afgelopen maand die hieraan bijgedragen hebben:

  • BioLogisch Limburg heeft op de Biobeurs in Den Bosch een presentatie gegeven over onze vereniging en hoe wij werken;
  • Met verschillende partijen – denk daarbij aan de LLTB, Provincie Limburg en de WUR – hebben we overleg gehad over de provinciale uitvoering van het Actieplan Biologische Landbouw van LNV;
  • 12 januari vond de eerste bestuursvergadering van 2023 plaats;
  • De vertrouwenscommissie is bij elkaar gekomen om te overleggen over de zoektocht naar een nieuwe voorzitter;
  • Ondersteuning geboden aan een ondernemer inzake de omschakeling naar biologische landbouw.