Terugblik | Regiocafés

Terugblik | Regiocafés

De afgelopen weken vonden de Regiocafés Zuid en Midden-Noord plaats. BioLogisch Limburg kijkt terug op twee vruchtvolle en boeiende bijeenkomsten, waarbij we met biologische boeren in gesprek zijn gegaan en veel nuttige informatie hebben vergaard.

Het Regiocafé Zuid vond plaats op donderdag 11 april bij de boomgaard van Raymond Notermans in Noorbeek. Tijdens de bijeenkomst is met een kleine, gemotiveerde groep biologische boeren gesproken over onderwerpen als fruitteelt, biodiversiteit, akkerbouw/suikerbieten, het nieuwe GLB, lid worden van de Vereniging en ondiep ploegen. Raymond Notermans en de familie Vandewall verzorgden eveneens een rondgang door het bedrijf en de boomgaard.

Het Regiocafé Midden-Noord vond plaats op donderdag 18 april bij de proefboerderij van WUR | Open Teelten in Vredepeel. De aanwezigen werden getrakteerd op een interessante uitleg vanuit de proefboerderij over hun werk en onderzoek, voornamelijk op het gebied van biologisch. Na een korte pauze bekeek de groep de film ‘Koolstofboeren’, waarna ze naar aanleiding van de film met elkaar in discussie gingen en gezamenlijk spraken over ideeën voor het nieuwe GLB. Aansluitend is tevens het Bodem UP project van Arvalis gepresenteerd. Dit werd goed ontvangen; de aanwezigen zagen dit als mogelijkheid om specifieke bedrijfsvragen op te pakken in groepsverband. Al bij al een boeiende avond.