Terugblik | Toespraak John Janssen bij Bio inspiratie DAG

Terugblik | Toespraak John Janssen bij Bio inspiratie DAG

Voorzitter John Janssen opende de eerste Bio inspiratie DAG, op 4 juli in Vredepeel, met een toespraak aan alle aanwezige biologische en geïnteresseerde, gangbare boeren. Hij keek terug op alles wat de Vereniging BioLogisch Limburg in de afgelopen maanden heeft bereikt en vertelde waar het idee van de Bio inspiratie DAG vandaan kwam. Lees de volledige toespraak hier.

“Het is aan mij om jullie allemaal welkom te heten hier bij de eerste editie van de Bio inspiratie DAG. Ik ben John Janssen, voorzitter van de Vereniging BioLogisch Limburg. Een netwerk van biologische ondernemers in Limburg dat de biologische land- en tuinbouw stimuleert en professionaliseert. Dat doen we door samen te werken op het gebied van afzet, kennis en belangenbehartiging. Maar ook dit evenement is hier een goed voorbeeld van.

In november 2018, iets meer dan een half jaar geleden, is de Vereniging BioLogisch Limburg opgericht. Het idee van een samenwerking tussen Limburgse biologische boeren bestond wel al langer. Sinds de oprichting hebben we als vereniging grote stappen gezet, vooral op het gebied van kennisdeling. Ons kenniscentrum is gebaseerd op twee pijlers. Aan de ene kant willen we de deur openzetten voor gangbare boeren naar biologische landbouw. Dit doen we door hen mogelijkheden en kansen te bieden om de overstap te maken. Aan de andere kant maken we ons sterk voor kennisverdieping voor biologische boeren. Bijvoorbeeld met de verschillende masterclasses die we de afgelopen maanden hebben georganiseerd.

Pas maakte minister Schouten bekend dat ze een budget van 135 miljoen euro vrijmaakt om de transitie te maken naar kringlooplandbouw. In het nieuwe collegeprogramma gaf ook de provincie aan biologische landbouw en het werken met korte ketens te gaan stimuleren. Wij als Vereniging BioLogisch Limburg zagen al langer dat een transitie naar kringlooplandbouw nodig was. Maar we hebben deze partijen nodig om onze doelen te behalen en dat de overheid op landelijk en regionaal niveau het belang van biologisch steeds meer gaat inzien, zie ik dan ook als erg positief.

De Bio inspiratie DAG was een initiatief van BioLogisch Limburg. Daarin hebben we intensief samengewerkt met Arvalis, Wageningen University Research (WUR) Open Teelten en Land & Co. Het idee was om een bio velddag te organiseren, zoals deze ieder jaar in Flevoland wordt gehouden, maar dan gericht op zandgrond. De bio velddag is vooral gefocust op kleigrond. Voor jullie boeren uit het zuiden is het ook heel interessant om de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van biologisch boeren op zandgrond te ervaren. Zandgrond vormt een grote uitdaging voor biologische boeren, maar ook voor gangbare boeren. Vandaag willen we met jullie bekijken en bespreken op welke manieren we deze uitdaging met z’n allen kunnen aangaan.

Als laatste wil ik Mark en Brigitte Kroonen ontzettend bedanken. Wij zijn hier vandaag te gast op hun locatie en dit alles was niet mogelijk geweest zonder hun enthousiasme en gastvrijheid. Ik wens jullie allemaal heel veel leerplezier op de Bio inspiratie DAG!”