Nieuws | EU investeert fors in biologische landbouw

Nieuws | EU investeert fors in biologische landbouw

De Europese Commissie presenteerde op donderdag 25 maart haar Organic Action Plan 2021-2027. Het gaat om een uitwerking van de ‘Farm to Fork’-strategie die vorig jaar werd voorgesteld door Frans Timmermans, de Nederlandse vice-voorzitter van de Commissie. Dit plan maakt duidelijk welke maatregelen de Europese Commissie wil gaan nemen om de biologische landbouw in Europa de komende jaren te stimuleren. Belangrijk is vooral om de vraag naar biologische producten te gaan vergroten. Dit jaar wordt onder meer 49 miljoen euro uitgetrokken voor promotie van biologisch voedsel.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de ‘Farm to Fork’-strategie is dat in 2030 een kwart van de landbouwgrond in de EU biologisch moet zijn. Momenteel is dat nog 8,5 procent. Nederland zit daar met 3,7 procent nog ver onder. Uit het actieplan blijkt dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) volledig zal worden ingezet ter ondersteuning van de uitvoering van het actieplan. Het actieplan is in drie onderling verbonden assen onderverdeeld. Deze drie punten zullen door 23 acties ondersteund gaan worden:

As 1: De vraag stimuleren en zorgen voor consumentenvertrouwen
De Commissie wil onder meer het aanbod van biologisch voedsel in kantines van overheidsgebouwen en scholen vergroten. Ook staat het voorkomen van voedselfraude en hiermee het versterken van het consumentenvertrouwen hoog op de agenda, evenals de verbetering van de traceerbaarheid.

As 2: Stimuleren van conversie en versterken van de hele waardeketen
Belangrijk is om alle schakels van de keten verder te ontwikkelen. Boeren die willen omschakelen, kunnen rekenen op meer financiële ondersteuning. Ook zal er ingezet worden op korte ketens en het versterken van de plaatselijke verwerking (van kleine hoeveelheden).

As 3: Biologische landbouw geeft het goede voorbeeld: de bijdrage van de biologische landbouw aan milieuduurzaamheid verbeteren
Hierin benadrukt de Commissie het belang van bio-landbouw voor de biodiversiteit. ‘Biologisch geteelde grond heeft ongeveer 30 procent meer biodiversiteit dan conventioneel geteelde grond’. Wel is het belangrijk om te blijven zoeken naar nieuwe en betere manieren om de milieueffecten van de biologische landbouw te verminderen (onder andere door de klimaat- en milieuvoetafdruk te verkleinen, de genetische biodiversiteit te vergroten en de opbrengsten te verhogen, alternatieven voor omstreden productiemiddelen en andere gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen en het dierenwelzijn nog verder te verbeteren).

Reactie Bionext

Michaël Wilde, directeur van Bionext, is bijzonder verheugd over het feit dat de Commissie een ‘push-pull’-benadering hanteert, zo meldt hij op LinkedIn: ‘Dankzij een kleine groep slimme, moedige en toegewijde politici in Brussel gaan we op weg naar een gezonder, groener en schoner Europa. De Europese Commissie begrijpt duidelijk dat biologische landbouw een uiterst belangrijk onderdeel van de oplossing is als het gaat om het bestrijden van klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en watersystemen, het redden van onze kostbare bodems en het (proactief) gezond houden van Europeanen! Vandaag ben ik bijzonder trots om op dit prachtige continent te wonen, waar we bereid zijn verder te kijken dan de volgende verkiezingen.’

Op de website van Bionext geeft bestuurslid Roosmarijn Saat (tevens voorzitter van de Biowinkelvereniging) aan dat ze erg te spreken is over de focus op het vergroten van de consumentenvraag. ‘Wij lopen in Nederland behoorlijk achter op de rest van Europa en het is daarom van groot belang dat er aandacht vanuit Brussel en Den Haag komt voor de verdere ontwikkeling van de biologische markt.’

IJsbrand Snoeij (voorzitter van Biohuis, bestuurslid Bionext) wijst erop dat de verantwoordelijkheid niet alleen in Brussel ligt. ‘Het is essentieel dat ook in Nederland iedereen met deze plannen aan de slag gaat. Ik roep het nieuwe kabinet op om ook met een concreet nationaal actieplan te komen met heldere doelen en bijbehorende middelen. Deze Europese voorzet kan voor veel Nederlandse boeren een steun in de rug zijn.’

Klik hier voor meer informatie over het Organic Action Plan 2021-2027.

Bron: Biojournaal (25 maart 2021)