Agenda | Masterclass 5

Agenda | Masterclass 5

De bodem bepaalt voor een groot deel het slagen van de teelt. Een goed functionerende bodem is dan ook zeer belangrijk. Gedurende de afgelopen vier masterclasses zijn de bodem en het bodemleven vanuit verschillende oogpunten behandeld. Vragen die tijdens deze masterclasses vaak gesteld werden, waren: hoe kunnen we het bodemleven op onze percelen meten? Hoe kunnen we een uitspraak doen of de hoeveelheid bodemleven en de samenstelling van dit bodemleven goed is? En indien het niet goed is, wat kunnen we doen om dit te verbeteren?

Tijdens de vijfde masterclass proberen we deze vragen te beantwoorden. We gaan ze praktisch te lijf aan de hand van, en zelfs op, een praktijkperceel. Zo wordt de bodem van het perceel met onder andere een profielkuil bekeken. Gecombineerd met verschillende resultaten van grondonderzoeken gaan we onder leiding van Marjoleine Hanegraaf van WUR de kwantiteit en de kwaliteit van het bodemleven op dit perceel beoordelen. Daarna kunnen we wellicht een plan maken om het bodemleven te optimaliseren. 

Masterclass 5 vindt plaats op donderdag 7 november 2019 op het perceel prei aan het Hennestraatje in Swartbroek.

Programma: 

13.15 uur – Inloop & welkom    
13.30 – 14.45 uur – Beoordelen praktijkperceel
14.45 – 15.00 uur – Pauze
15.00 – 16.15 uur – Uitwerken bevindingen en proberen een uitspraak te doen over
                               het bodemleven
16.15 – 16.30 uur – Afronding 

We hopen u te mogen begroeten op deze vijfde masterclass. Aanmelden kan via deze link.