Agenda | Studiedag met lezingen van Peter Vanhoof

Agenda | Studiedag met lezingen van Peter Vanhoof

Het sluiten van regionale kringlopen. Dat is de doelstelling waar BioLogisch Limburg zich de komende jaren onder andere sterk voor gaat maken. De studiedag op vrijdag 13 december sluit goed aan op dit thema. Gastspreker Peter Vanhoof, bodemonderzoeker van Organic Forest Polska, geeft die dag twee lezingen bij het melkveebedrijf van de familie Rietjens, Lochterstraat 4 in Haler.

De studiedag bestaat uit twee delen, een ochtend- en een middagprogramma, met daartussenin een lunch. In de ochtend wordt een lezing gegeven over het meten van de symbiose tussen plant, bodem en bodemleven. De volgende vragen komen tijdens deze lezing aan bod:

  • Hoe komt een plant aan voedsel via symbiose en kunstmest?
  • Welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer?
  • Hoe kunt u het bodemleven voor u laten werken en er iets aan verdienen (door betere plantgezondheid en/of opbrengst)?

Na de lunch wordt een tweede lezing gegeven, waarin de resultaten van emissiemetingen uit drijfmest worden besproken. Daarbij wordt gekeken naar de invloed van voer en toevoegingen in de mestput op de mestkwaliteit van 135 melkveebedrijven. Maar ook naar de invloed van het bemestingsniveau, de manier van uitrijden en de mestkwaliteit op de opbrengst en kwaliteit van de eerste snede.

Programma

Ochtendprogramma

10.15 uur: Inloop met koffie en cake
10.30 uur: Start ochtendprogramma
12.00 uur: Afsluiting

12.15 – 13.00 uur: Lunchpauze

Middagprogramma

13.00 uur: Start deel 1 middagprogramma
14.15 uur: Pauze
14.25 uur: Start deel 2 middagprogramma
16.00 uur: Afsluiting

Aanmelden

U kunt zelf kiezen of u alleen het ochtendprogramma of de gehele studiedag bijwoont. Indien u gebruik wilt maken van de lunch, geldt hiervoor een eigen bijdrage van 7,50 euro, contant te betalen tijdens de bijeenkomst. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Willemien Lemmers via WLemmers@lltb.nl. Geef daarbij duidelijk aan welke lezing(en) u wilt bijwonen en of u wilt deelnemen aan de lunch.