Agenda | Veldbijeenkomst kruidenrijk grasland

Agenda | Veldbijeenkomst kruidenrijk grasland

Vanuit de GLB-pilot ‘Groen, productief en levend Limburg’ wordt op dinsdag 15 september een veldbijeenkomst gehouden over kruidenrijk grasland. Op het perceel van Thieu Bongers in Kelpen-Oler worden agrarische ondernemers en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de voor- en nadelen van deze vorm van grasland.

Binnen de GLB-pilot worden maatregelen in de praktijk getest en ervaring opgedaan om een goede input voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te kunnen geven. De ambitie van Natuurrijk Limburg en Arvalis is om hiermee een beweging te starten die leidt tot meer natuurinclusieve landbouw.

In het teken hiervan organiseren beide partijen, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, een veldbijeenkomst op het perceel grasland van Thieu Bongers, kruising Leemvenweg, Lidwinastraat in Kelpen-Oler. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 15 september van 10 tot 12 uur.

Op het perceel van Bongers is de afgelopen jaren een experiment uitgevoerd met verschillende kruidenrijke graslandmengsels. Tijdens de veldbijeenkomst worden diverse mengsels gepresenteerd. Daarnaast wordt de praktijkkennis die het Louis Bolk Instituut de afgelopen jaren heeft verzameld, met de deelnemers gedeeld.

Aanmelden voor de veldbijeenkomst is verplicht en kan door een mail te sturen naar Stan Bruijsten, projectleider bij Arvalis, via sbruijsten@arvalis.nl.