Agenda | Webinar over mechanische onkruidbestrijding

Agenda | Webinar over mechanische onkruidbestrijding

De technieken en machines voor mechanische onkruidbestrijding evolueren pijlsnel. De interesse in mechanische onkruidbestrijding stijgt in de biologische én de gangbare land- en tuinbouw naarmate het aantal erkenningen voor herbiciden afneemt. Ook de toename in het Vlaamse bioareaal maakt dat het doelpubliek voor deze machines groeit. Zowel in combinatie met als zonder chemische onkruidbestrijding zijn goede resultaten te behalen.

Voor loonwerkers is er een mooie rol weggelegd om met deze nieuwe technieken aan de slag te gaan. Niet elke landbouwer kan of wil immers zelf tijd en middelen investeren in de mechanische onkruidbestrijding. Een mechanische onkruidbestrijding vraagt ook een andere aanpak die enige specialisatie vergt.

Project ‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek’ en Bio zoekt Boer houden op maandag 22 februari van 20 tot 22 uur een webinar om boeren wegwijs maken in de verschillende technieken die er op de markt zijn inzake mechanische onkruidbestrijding. Verschillende proefcentra lichten hun proefresultaten in gangbare teelten toe. Het webinar is bedoeld voor loonwerkers en landbouwers die aan de slag willen met mechanische onkruidbestrijding.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Bron: Biojournaal (9 februari 2021)