Bestuur | ‘BioLogisch Limburg denkt graag mee’

Bestuur | ‘BioLogisch Limburg denkt graag mee’

Een uitzonderlijke situatie. Eerst krijgt Zuid-Limburg te maken met flinke neerslag, waardoor gewassen beschadigd raken en water over landbouwpercelen naar beneden raast. Dan treden de Maas en zijrivieren en -beken buiten de oevers. Percelen, zowel binnen- als buitendijks, komen onder water te staan, met alle gevolgen van dien. En dat in de zomer, wanneer sommige gewassoorten op de uiterwaarden al zo goed als klaar zijn voor de oogst.

Hoeveel schade de wateroverlast heeft veroorzaakt, weten we nog niet. Dat de gevolgen van de watercrisis nog een lange tijd voelbaar zijn, staat buiten kijf. Ook verschillende biologische ondernemers zijn geraakt door de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Enkele voorbeelden vindt u in de nieuwsflits, die we vorige week hebben verstuurd.

Nu het water zakt en de schade zichtbaar wordt, is het tijd om na te denken over de volgende stap. Hoe komen agrarische bedrijven deze crisis te boven en welke steun biedt de overheid? De LLTB heeft een speciale webpagina ingericht, met daarop het laatste nieuws over de wateroverlast en mogelijke vervolgstappen. Daarnaast stelde de vereniging een bericht op over extra regelingen die beschikbaar zijn voor Limburgse ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen.

Ik kan me voorstellen dat u nog vragen of zorgen heeft met betrekking tot de wateroverlast. Een deel van uw antwoorden vindt u op de website van de LLTB. Bovendien staat BioLogisch Limburg voor u klaar. Neem daarvoor contact met ons op via info@biologischlimburg.com. In samenwerking met de LLTB zoeken we graag samen met u naar een passende oplossing en/of geven u een duwtje in de juiste richting.

Namens het bestuur van BioLogisch Limburg,

John Janssen,
Voorzitter BioLogisch Limburg