Bestuur | Ellen Mertens

Bestuur | Ellen Mertens

Mijn naam is Ellen Mertens, mede-eigenaar van het biologische vollegrondgroente tuinbouwbedrijf Peeters-Mertens in Neer. Samen met mijn man Wim zijn we als onderneming aangesloten bij telersvereniging Nautilus Organic. Tien jaar geleden ben ik fulltime gaan werken in het bedrijf. Vorig jaar is ook onze zoon Robin tot het maatschap toegetreden. Binnen de organisatie ben ik verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met de ondersteuning van onze medewerkers en houd ik mij bezig met administratieve werkzaamheden. Natuurlijk sta ik altijd klaar om bij te springen waar nodig.

Ons bedrijf teelt bio-groenten sinds 2002. Deze omschakeling naar biologische teelt is voor ons een goede keuze geweest. Nu produceren we groenten voor mensen die daar bewust voor kiezen. Dit brengt meer interactie met de consument met zich mee. Dat is, voor mij in ieder geval, een groot voordeel van ons biologisch (verkoop)proces. Wij telen onder andere prei, courgettes, pastinaak, Chinese kool en enkele kleine gewassen. ’s Zomers telen we ook gele courgette in tunnelkassen, wat mijn pakkie-an is.

Vanaf het begin ben ik al betrokken bij de opzet van de Vereniging BioLogisch Limburg. Voorzitter John Janssen benaderde mij hiervoor. Wat we met de vereniging willen bereiken is dat we samen iets voor elkaar kunnen betekenen. Een stukje bekendheid bij collega-boeren en bij de consument. Maar vooral belangrijk vind ik dat we ons samen hard maken voor een mooi leefklimaat. Een prettige leefomgeving voor mens en dier; daar dragen biologische boeren voor een groot deel aan bij. Bijvoorbeeld door goed om te gaan met de natuur en te zorgen voor biodiversiteit. Zo dragen bio-boeren een steentje bij aan het creëren van een beter leefklimaat, waar ook burgers van profiteren.

Maar we zijn er nog niet. Wij als biologische sector blijven ons steeds ontwikkelen zodat we voorloper blijven in duurzame ontwikkelingen, in het realiseren van dit leefklimaat. Zo zijn er bijvoorbeeld nog te weinig biologische veehouderijen. De regelgeving maakt dit lastig en dat is erg jammer. Deze bio-koe boeren zijn namelijk erg belangrijk voor onze kringlooplandbouw. Dit soort uitdagingen gaan we als Vereniging BioLogisch Limburg graag samen met de biologische boeren aan. Dan kan ook de volgende generatie genieten van een prettige leefomgeving.

Draagt u hier ook aan bij?

Ellen Mertens