Bestuur | Kerstgroet

Bestuur | Kerstgroet

Ik hoef u niet te vertellen wat voor vreemd jaar we achter de rug hebben. Een jaar waarin we elkaar vanwege een pandemie en de genomen maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, vrijwel niet fysiek hebben kunnen treffen. Gelukkig kregen we de kans om elkaar toch te ontmoeten tijdens de zomeravondbijeenkomsten, maar feit blijft, we hebben veel minder bijeenkomsten kunnen organiseren dan we graag hadden gewild. Namens het bestuur van BioLogisch Limburg spreek ik de hoop uit dat we hier het komende jaar – mits de coronasituatie het toelaat – verandering in kunnen brengen.

Want de biologische sector staat nog steeds voor grote uitdagingen. Recentelijk werd mijn aandacht gevestigd op twee artikelen die ik voor het weekblad Land en Vee – de voorloper van Nieuwe Oogst – heb geschreven in het jaar 2000. Naast dat het ontzettend leuk was om deze teksten van twintig jaar geleden weer terug te lezen, viel mij ook iets op. De uitdagingen die ik in de artikelen aanhaal, zijn nog steeds actueel. We hebben als biologische boeren en tuinders grote stappen behaald, maar er is nog een hele weg te gaan.

Een relatief “nieuwe” uitdaging voor onze sector is het gebruik van social media. Hoe kunnen we als agrarische ondernemers deze media in ons voordeel inzetten? Kunnen we media als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn gebruiken om het verhaal achter onze bedrijven, onze bedrijfsvoering en ons idealisme met de samenleving te delen? En zo ja, hoe kunnen we dat dan het beste doen? Om u hier als lid van BioLogisch Limburg een handje bij te helpen, houden we begin volgend jaar een social mediatraining. De invulling van deze training wordt vormgegeven aan de hand van de inbreng die we van velen van u hebben mogen ontvangen. Meer informatie volgt binnenkort via de nieuwsbrief.

En dat is slechts één van de vele plannen die we hebben voor het komende jaar. Het zal aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de dan geldende maatregelen liggen of en hoe we aan al deze plannen invulling kunnen geven. Voor nu wens ik u, namens het voltallige bestuur, heel fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!

John Janssen,
Voorzitter BioLogisch Limburg