Bijeenkomsten om na te denken over invulling van 17,5 miljoen provincie

Bijeenkomsten om na te denken over invulling van 17,5 miljoen provincie

Enkele dagen geleden werd bekend dat de provincie tot en met 2023 vele extra miljoenen uit gaat trekken voor het stimuleren van kringlooplandbouw en dierwelzijn. In totaal gaat het om 17,5 miljoen euro. CDA-gedeputeerde Hubert Mackus zegde dat extra geld toe in een vergadering van het Limburgs Parlement.

In navolging hierop gaat Biologisch Limburg verschillende zomeravondbijeenkomsten organiseren. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op bedrijven van de leden waar naast een kijkje in de keuken, ook nagedacht wordt over de invulling van het toegekende budget voor ‘duurzame landbouw’ vanuit de provincie. Welke rol kunnen en willen biologische boeren hierin spelen? Biologisch Limburg voorzitter John Janssen deelde zijn gedachten hierover al in de Limburger onlangs. Voor de bijeenkomsten zijn niet alleen leden van Biologisch Limburg uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden met goede ideeën die mee willen denken.

Datum: 7 juli 2020, aanvang 19.30 uur
Locatie: Maurice en Clémence Dezaire, Ravensboschstraat 59, 6336 XG te Hulsberg

19.30 -19.45: inloop
19.45- 21.00: Maurice vertelt en neemt ons mee naar zijn perceel biologische voederbieten die hij teelt als veevoer van zijn eigen bedrijf, waar hij dit jaar mee gestart is.
21.00-22.00: ophalen van ideeën, suggesties en al wat er mee te maken heeft met het onlangs toegekende budget van 17,5 mln voor “duurzame landbouw” vanuit de Provincie Limburg.
22.00-23.00: informeel samenzijn

Datum: 14 juli 2020, aanvang 19.30 uur
Locatie: Marcel en Yvonne Jacobs, Breetse Peelweg 16, 5993 NC Maasbree

19.30 –19.45: inloop
19,45- 21.00; presentatie over strokenteelt en de eerste ervaring hieromtrent vanuit de WUR, verzorgd door de heer A. van Haperen. Aansluitend zal Marcel ons meenemen met de plannen die hij op dit vlak heeft op zijn bedrijf.
21.00 -22.00: ophalen van ideeën, suggesties en al wat er mee te maken heeft met het onlangs toegekende budget van 17,5 mln voor “duurzame landbouw” vanuit de Provincie Limburg.
22.00-23.00: informeel samenzijn