Bijeenkomsten over natuur-inclusieve landbouw

Bijeenkomsten over natuur-inclusieve landbouw

Natuur-inclusieve landbouw is vol in de aandacht, alle berichten duiden op de oplossing voor een nieuwe manier van voedsel produceren. Echter, veel is nog onbekend en nog meer wordt naverteld, goede onderzoeken zijn er nauwelijks, veel vragen staan nog open.

Wageningen Environmental Research loopt hierin voorop door goed onderzoek, de juiste vragen te stellen en knelpunten en successen boven water te halen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van bloemstroken, hagen en houtwallen, maar ook om gebruik van bankierplanten, uitzet van natuurlijke predatoren of strokenteelt.

In een viertal sessie gaan medewerkers van Wageningen Environmental de gesprekken aan met de mensen uit de praktijk. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd ten behoeve van de inventarisatie:
•    Welke maatregelen zijn er beschikbaar in binnen- en buitenland die direct of op termijn toepasbaar zijn of toepasbaar gemaakt kunnen worden die kunnen bijdragen aan het verbinden van land- en tuinbouw met natuur in relatie tot gewasbescherming?
•    Wat zijn de voor- en nadelen van deze maatregelen?

De data die voor de sessies zijn geselecteerd:
•    Bloembollen: 2 december middag
•    fruit(bomen): 7 december ochtend
•    glastuinbouw: 7 december middag
•    akkerbouw: 8 december middag

Geïnteresseerd in deelname? Stuur dan een mail naar: remon.terharmsel@wur.nl