Enquête naar omvang biologische sector in Limburg

Enquête naar omvang biologische sector in Limburg

Om de omvang en diversiteit van de biologische land- en tuinbouw in Limburg in kaart te brengen, heeft u onlangs van het bestuur een uitnodiging ontvangen om een enquête in te vullen. Via deze enquête willen we onder andere in kaart brengen hoe de afzet is georganiseerd en hoe wij u nog beter kunnen ondersteunen.

Het invullen van de vragenlijst kost slechts enkele minuten. Graag herinneren wij u eraan dat u de enquête nog tot het einde van dit jaar in kunt vullen. De gegevens die wij hieruit verkrijgen, zullen vertrouwelijk behandeld worden.

KLIK HIER voor de enquête.