Gezocht | Vertegenwoordiger Bio-plant

Gezocht | Vertegenwoordiger Bio-plant

BioLogisch Limburg krijgt de kans om deel uit te maken van Bio-plant, het informele landelijke overleg van biologische akkerbouwers waarin een groot deel van de regionale verenigingen is vertegenwoordigd. De vereniging is nu op zoek naar een biologische akkerbouwer die namens BioLogisch Limburg aan Bio-plant wil deelnemen.

‘Het is belangrijk dat we als meest zuidelijke provincie van het land, met toch wel specifieke grondsoorten, onze inbreng kunnen hebben in het landelijk overleg’, stelt voorzitter John Janssen. Bio-plant komt gemiddeld drie tot vier keer per jaar bij elkaar. Daarnaast is er, indien nodig, telefonisch of via de mail overleg met de andere groepsleden.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met John Janssen via 06-22563469.

Achtergrond

In het najaar van 2012 gingen vertegenwoordigers van de drie biologische akkerbouwverenigingen BioWas, Bdeka en Studiegroep Zuid-West met elkaar in gesprek over het oprichten van een landelijk overleg voor de biologische akker- en tuinbouw in Nederland. Reden hiervoor was dat bij besluitvorming in de landelijke vakgroep Biologische Landbouw van LTO en in het Biohuis en Bionext gezamenlijke standpunten vanuit de akker- en tuinbouw vaak ontbraken. Daaruit is Bio-plant ontstaan.

De drie verenigingen hebben inmiddels versterking gekregen vanuit het oostelijk zandgebied en Noord-Holland. Voor de vertegenwoordiging van Limburg is BioLogisch Limburg benaderd. Op deze manier kan er vanuit vrijwel het hele land meegepraat worden over belangrijke actuele thema’s en toekomstige ontwikkelingen.

Bio-plant wil een aanspreekpunt zijn voor alle biologische akkerbouwers en tuinders. Het gaat om standpunten formuleren die de sector op weg helpen naar een duurzame productie en afzet. Via de Bioraad worden deze standpunten ingebracht in het Biohuis. Bio-plant onderhoudt de contacten tussen de aangesloten organisaties, evenals met de Ketenwerkgroep Akkerbouw/Vollegrondsgroenten, de werkgroep Bemesting en de Themawerkgroep Uitgangsmateriaal.