In de media | ‘Voederbieten zijn energiebron voor biologische geiten’

In de media | ‘Voederbieten zijn energiebron voor biologische geiten’

De geiten van biologisch ondernemer Maurice Dezaire uit het Limburgse Arensgenhout krijgen sinds begin september zelfgeteelde voederbieten. Deze worden iedere twee weken geoogst en tijdelijk opgeslagen. De voederbieten kwamen vrijdag 25 september ook van het land. De Dezaires rooien ze zelf met een ruim veertig jaar oude klembandrooier speciaal voor voederbieten. Die levert prima werk.

Dezaire verwacht nog tot de derde of vierde week van oktober te kunnen werken met een tijdelijke opslag. Daarna komen alle voederbieten in één kuil. Van daaruit worden de geiten gevoerd totdat de voorraad begin volgend jaar op is.

De ondernemer teelt de voederbieten dit jaar voor het eerst. ‘Het is een gewas met een behoorlijke opbrengst van 80 tot 90 ton per hectare met daarbij een goede voederwaarde wat betreft energie. De teelt is voor ons biologische telers wel lastiger dan voor gangbare telers, omdat niet alle gangbare gewasbeschermingsmiddelen toepasbaar zijn.’

Het aantal voederbieten moet beperkt worden gevoerd. Bij Dezaire krijgen de geiten gemiddeld 300 tot 400 gram per dier per dag. Daarbij krijgen ze voordroogkuil, mais en een beetje krachtvoer. ‘In combinatie met goede graskuil blijft het opletten dat het voer niet te snel wordt verteerd, met kans op diarree. Bij een passend rantsoen werkt en melkt het perfect. We maken het rantsoen bewust wat trager door structuurrijk gras bij te voeren.’

Bron: Nieuwe Oogst (2 oktober 2020)