Kennismaking | Bericht van het bestuur

Kennismaking | Bericht van het bestuur

In deze laatste editie van onze nieuwsbrief in 2018 mag ik als bestuurslid van Vereniging BioLogisch Limburg het openingswoord schrijven. Allereerst wil ik mij even voorstellen.: Ik ben Jac Verbeek. Samen met twee broers hebben we een biologisch glastuinbouwbedrijf in Velden: BioVerbeek.

Wij hebben er bewust voor gekozen om op biologische wijze komkommers, paprika’s en tomaten te telen. ‘Biologisch’ is in essentie slim omgaan met alles wat leeft. Als je goed zorgt voor de natuur, zorgt die ook goed voor jou. Dit oeroude principe gaat bij ons hand-in-hand met het toepassen van de allernieuwste teeltinzichten en technieken. Hoe we dat doen kunt u zien via een korte bedrijfsfilm op www.bioverbeek.nl

Eerste bestuursvergadering
Op 10 december hebben we onze eerste echte bestuursvergadering gehad. Dit was de eerste vergadering na de formele oprichting van de vereniging op 12 november. Op de agenda stonden 2 grote agendapunten: Wat gaan we als vereniging in 2019 allemaal doen en hoe gaan we aan de slag om als vereniging leden te krijgen.

De ledenwerving willen we vanaf januari actief op gaan pakken. Begin januari ontvangt u informatie hoe u zich kunt aanmelden als lid van de vereniging of als u geen biologisch bedrijf heeft, hoe u vriend van de vereniging kunt worden.

Gentech of biotechnologie
Ook werken we momenteel het jaarprogramma voor 2019 uit. Eén van de onderwerpen die binnen onze sector speelt is gentech of biotechnologie. 2018 was binnen dit thema een turbulent jaar:

  • De Nederlandse biologische sector nam stelling ten opzichte van nieuwe veredelingstechnieken
  • Het Europees Hof oordeelde dat CRISPR-CAS9 onder Europese regulering valt
  • Het ministerie van I&W organiseerde gesprekken met stakeholders over nieuw biotechnologiebeleid

Graag willen we als BioLogisch Limburg u bijpraten over deze ontwikkelingen en nodigen we u uit voor een Biocafé op 13 februari in de Baexheimerhof in Baexem (aanvang 20:00 uur). Laurens Nuijten van Bionext praat ons dan bij over de ontwikkelingen op dit vlak. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze bijeenkomst.

Tenslotte
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. Ik wens u namens onze hele vereniging hele goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. We hopen u volgend jaar op één van de activiteiten van de verenging te ontmoeten en dat we u als lid van de verenging mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Jac Verbeek