Laarakker BIO

Laarakker BIO

Laarakker BIO, onderdeel van de Laarakker bedrijven groep, richt zich volledig op de teelt, verwerking en in-/verkoop van een breed pakket biologische en biologisch dynamische groenten.

De combinatie met Laarakker Groenteverwerking maakt hen tot een interessante partij voor alle grote diepvrieshuizen, conservenbedrijven, drogerijen en de sap-industrie in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland en Frankrijk. Zij verhogen hun duurzaamheid door in hun zusterbedrijf Ecofuels reststromen tot verschillende groene energieproducten en zuivere groene CO2 te verwerken. Het digestaat uit de vergistings­installaties wordt opgewerkt tot een organische bodemverbeteraar.

Laarakker teelt al jaren uitsluitend producten die optimaal gedijen onder de klimaat- en bodemomstandigheden van haar teeltpercelen. Binnen de conventionele teelt denkt Laarakker zorgvuldig na over (preventieve) gewas­bescherming en teeltwisseling. Al in het begin van deze eeuw heeft Laarakker dan ook de stap naar biologische teelt gezet. Inmiddels heeft deze teeltwijze binnen Laarakker een dusdanige omvang verkregen dat een volwaardig eigen handelsmerk onder de noemer Laarakker BIO op z’n plaats is. Laarakker BIO is in de biologische en biologisch dynamische markt inmiddels een speler die ertoe doet. De komende jaren zet Laarakker BIO sterk in op verdere vergroting van haar marktaandeel om zo haar klanten en telers nog beter van dienst te kunnen zijn.

Juist ook bij biologische en biologisch dynamische teelten is het van belang dat alle details kloppen. Ze maken binnen Laarakker BIO dan ook dankbaar gebruik van de beproefde werkwijze en de specialisten binnen de Laarakker bedrijvengroep. Hun teeltorganisatie staat als een huis en begeleidt telers gedurende het hele teeltseizoen. Ze kennen elk perceel en monitoren het product elke twee tot drie weken. Omdat Ze ook de ontwikkelingen bij hun klanten op de voet volgen, zijn ze in staat om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen en telers te adviseren over marktkansen. Bovendien kunnen ze zo adequaat inspelen op eventuele problemen.

Naar de website