Met Bionext in gesprek over het stikstofbeleid

Met Bionext in gesprek over het stikstofbeleid

Op uitnodiging van BioLogisch Limburg kwam Michaël Wilde donderdag 4 augustus naar biologische tuinderij De Waog in Neer, om met ons het gesprek aan te gaan over het stikstofbeleid. Michaël is de directeur van Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, die zowel boeren en tuinders (Biohuis), handel en verwerkers en de retail vertegenwoordigd.

Na een interessante introductie door Joep van de Bool over het ontstaan en de ontwikkeling van hun biologische tuinderij, was het woord aan Michaël, die vertelde hoe Bionext aankijkt tegen de huidige stikstofplannen. Bionext ziet dat de aangekondigde plannen veel onrust veroorzaakt in de sector, ook in de biologische sector, iets wat bevestigd werd door de aanwezigen deze avond. Ondanks de onzekerheid rondom de plannen ziet Bionext het als een kans om de biologische landbouw te promoten en te benadrukken dat de ammoniak en nitraatemissie lager is dan bij gangbare landbouw. Voor gangbare boeren rondom Natura2000 gebieden kan omschakeling naar biologisch een mogelijkheid zijn om te blijven boeren. Daarbij kan dit voor een versnelde omschakeling zorgen van de Nederlandse landbouw, en kan de Farm to Fork strategie van de EU misschien toch gehaald worden. Zodoende werkt BioNext aan een zuivelplan waarmee ze 1000 melkveehouders willen helpen omschakelen. De aanwezige melkveehouders reageerde behoudend, omdat ze vrezen dat overproductie leidt tot lagere melkprijzen. Michaël verzekerde dat er ook aan de afzetkant gewerkt wordt. Zo is BioNext in gesprek met groten ketenpartijen om hen te bewegen om meer biologische zuivel af te nemen. Michaël verwacht dat dit plan een vliegwiel kan zijn voor andere sectoren, omdat er zodoende meer vraag komt naar biologische krachtvoeders, maar ook meer biologische mest beschikbaar komt.

In de discussie die volgde ging het met name over de afzet en het consumentengedrag. Door de alsmaar stijgende prijzen voor de consument zien biologische speciaalzaken de afzet teruglopen, terwijl juist nu duurzame keuzes gemaakt moeten worden door de consument. De zaal gaf aan dat enige manier om omschakeling te stimuleren een goede marktvraag is. Michaël gaf aan dat dit de reden is dat ze inzetten op stimulering van grote partijen en supermarkten om dit op te pakken. Want de keuze alleen overlaten aan de consument gaat niet snel genoeg, er moet regie gepakt worden om de afzet te laten groeien.