Nieuws | Biologisch landbouwareaal in EU gestegen

Nieuws | Biologisch landbouwareaal in EU gestegen

Het totale biologische areaal in de Europese Unie (EU) bedroeg in 2019 13,8 miljoen hectare, wat overeenkomt met 8,5 procent van de totale oppervlakte landbouwgrond. Dit betekent een toename van 46 procent tussen 2012 en 2019.

Onder de EU-lidstaten waren de landen met het grootste aandeel biologische landbouwgrond in 2019 Oostenrijk (25,3 procent van de totale oppervlakte landbouwgrond), Estland (22,3% procent) en Zweden (20,4 procent), gevolgd door Tsjechië en Italië (beide 15,2 procent), Letland (14,8 procent) en Finland (13,5 procent).

In alle overige EU-lidstaten lag het aandeel biologische landbouwgrond op 11 procent of lager, met de kleinste percentages in Nederland (3,7 procent), Polen (3,5 procent), Roemenië (2,9 procent), Bulgarije (2,3 procent), Ierland (1,6 procent) en Malta (0,5 procent).

Bron: Biojournaal (28 januari 2021)