Nieuws | ‘Biologische landbouw groeit door, maar blijft in Nederland marginaal’

Nieuws | ‘Biologische landbouw groeit door, maar blijft in Nederland marginaal’

Het percentage biologische landbouw in Nederland is in 2019 gestegen, maar blijft nog achter bij het Europese gemiddelde. Met een groei in het aantal bedrijven en de hoeveelheid grondoppervlak dat zij bewerken, is het percentage nu zo’n 4 procent van het totaal. Dit blijkt uit de cijfers van Skal Biocentrale, de stichting voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het aandeel biologische landbouw op 3,3 procent.

Skal en het CBS stellen dat de biologische sector een tegenovergestelde trend laat zien dan de totale landbouw, waar het aantal bedrijven juist afneemt. Bestaande biologische bedrijven groeien. In totaal bestrijkt het biologisch areaal nu bijna 70 duizend hectare. De komende twee jaar komt daar bijna 6 duizend hectare bij; 124 boeren zijn bezig met het omschakelen naar biologisch. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 2.000 boeren die gecertificeerd zijn bij Skal. Het totaal aantal biologisch gecertificeerde bedrijven steeg met 5,6 procent en het landbouwareaal groeide ten opzichte van een jaar eerder met 4,1 procent. Flevoland, Friesland en Gelderland tellen het grootste oppervlak biologische grond.  

Nederland blijft volgens brancheorganisatie Bionext achter bij Europa, waar volgens CBS-cijfers 7 procent van de landbouwgrond biologisch is. Dit komt doordat het in Nederland ontbreekt aan een stimuleringsbeleid, een streefcijfer of een specifiek biologisch beleidsplan. Een andere barrière voor het voldoen aan de eisen van biolandbouw is de relatief hoge prijs voor landbouwgrond in Nederland. Dit maakt het omschakelen vanwege de (mogelijke) terugval in productie minder aantrekkelijk. 

Bron: Volkskrant (22 januari 2020)