Nieuws | Controlebezoek ondiep ploegen

Nieuws | Controlebezoek ondiep ploegen

Agrariërs in Zuid-Limburg die zich vóór 1 februari 2021 bij de LLTB hebben gemeld, mogen gebruik maken van de regeling ondiep ploegen. Dit houdt in dat er in het voorjaar éénmalig maximaal 12 centimeter diep mag worden geploegd in de bewerkingscyclus van niet-kerende grondbewerking.

De provincie Limburg, Waterschap Limburg, LLTB en BioLogisch Limburg hebben afspraken gemaakt over de uitvoering en naleving van de regeling ondiep ploegen. Controles in het veld gebeuren normaliter door medewerkers van de provincie en het waterschap. Vorige week brachten zij een ‘controlebezoek’ aan Maatschap Frijns in Reijmerstok. Hierbij was ook een afvaardiging van BioLogisch Limburg en de LLTB aanwezig. Onder zonnige weersomstandigheden werd het ploegwerk beoordeeld.

Het ploegwerk op het perceel in Reijmerstok liet zien dat ploegen op een diepte van 12 centimeter met een ecoploeg goed te doen is. Er was duidelijk sprake van een goed kerende werking, waardoor de vervolgwerkzaamheden (zaaibedbereiding – zaaien – eggen) goed kunnen worden uitgevoerd.