Nieuws | Gratis ondersteuning in project BodemUP

Nieuws | Gratis ondersteuning in project BodemUP

Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas. Maar wat kunt u als ondernemer doen om uw bodem gezond te maken en te houden? In het project BodemUP krijgen boeren en tuinders ondersteuning en advies op het gebied van bodem en gewasgroei.

BodemUP is een driejarig project onder de paraplu van het Delta Agrarisch Waterbeheer (DAW). Deelnemers kaarten zelf een bodem-gerelateerd probleem aan en krijgen vervolgens tien uur per jaar gratis ondersteuning van een bodemadviseur. Kennisoverdracht staat hierbij centraal.

‘Vaak gaat het om een perceel waar de gewassen, om wat voor reden dan ook, niet goed groeien. Samen met de deelnemers maken we een inventarisatie, van gewasobservatie naar bodemanalyses. Ook werken we met satellietbeelden’, legt bodemadviseur Guido Schriever uit. Op basis van de inventarisatie wordt een advies opgesteld, waar de agrarisch ondernemer mee aan de slag gaat. Aan het eind van het traject wordt gekeken of de genomen maatregelen effect hebben gehad op bijvoorbeeld het organisch stofgehalte in de bodem of het bodemleven.

‘Door de deelnemers meer inzicht te geven in de samenstelling van hun eigen bodem, willen we de ondernemers zelf beslissingen laten nemen die zorgen voor een betere balans in de bodem en in de voeding van het gewas’, vertelt Schriever. ‘Dit leidt tot vermindering van uitspoeling van nutriënten naar het grondwater, een kleinere CO2-footprint en meer kansen voor het bodemleven. Voor de ondernemer betekent dit lagere kosten en uiteindelijk hogere opbrengsten. Dit alles is uiteraard niet in één jaar te realiseren; het is niet voor niets een meerjarig traject.’

Deelnemers aan BodemUP zijn volgens de bodemadviseur heel divers. ‘Van gangbaar tot biologisch en van rundveehouderijen tot gespecialiseerde groentekwekers. Ieder bedrijf heeft wel iets met bodem.’ Heeft u een bodemvraagstuk waar u ondersteuning van een bodemadviseur goed bij kunt gebruiken? Laat het ons weten via info@biologischlimburg.com en wellicht komt u in aanmerking voor deelname aan BodemUP.