Nieuws | Koolstofopbouw blijvend grasland kan nu worden verzilverd

Nieuws | Koolstofopbouw blijvend grasland kan nu worden verzilverd

Het Louis Bolk Instituut, CLM Onderzoek en Advies en Wageningen Environmental Research hebben een methode ontwikkeld voor de certificering van de opslag van koolstof in blijvend grasland. De methodiek is nu goedgekeurd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Dit betekent dat projecten kunnen worden opgestart waarbij boeren certificaten verdienen door tien jaar lang te werken aan de opbouw van koolstof in graslandpercelen.

Deze certificaten kunnen worden gekocht door partijen die vrijwillig hun uitstoot van broeikasgas willen compenseren. Volgens de ontwikkelaars verkennen verschillende groepen melkveehouders op dit moment de mogelijkheden om met deze certificaten te gaan werken.

Om voor certificering in aanmerking te komen, mag grasland tenminste tien jaar niet worden gescheurd. Doorzaaien is wel mogelijk. Met behulp van modelberekeningen wordt per perceel de vastlegging van koolstof over deze tien jaar voorspeld. Met metingen in jaar 0 en jaar 10 wordt gecontroleerd of de verwachte vastlegging ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Bron: Veeteelt (14 juli 2021)