Nieuws | ‘Meer vraag naar biologische melk dan Nederlands aanbod’

Nieuws | ‘Meer vraag naar biologische melk dan Nederlands aanbod’

In tegenstelling tot gangbare melk lijkt de afzetmarkt voor biologische melk geen hinder te ondervinden van corona. Integendeel, meldt voorzitter René Cruijsen van EKO Holland Melk op Maat: ‘Corona heeft de vraag naar biologische zuivel aangewakkerd.’

Vooral in de supermarkten ligt de verkoop van biologische zuivel nu op een hoger niveau dan voor de coronacrisis. ‘Daardoor is de vraag van verwerkers naar biologische melk nu al groter dan we kunnen leveren. Als over een paar weken de horeca weer opengaat, zal het tekort verder oplopen’, zegt Cruijsen. ‘Dat komt mede doordat biologische melkveehouders in de maanden november, december, januari en februari minder melk leveren.’

Om aan de groeiende vraag naar biologische melk te voldoen, heeft EKO Holland de afgelopen jaren nieuwe leden toegelaten. Er zijn nu 208 melkveehouders bij de coöperatie aangesloten. Samen leveren ze 110 miljoen kilo melk, inclusief biologisch-dynamische melk. Hiermee is EKO Holland de grootste speler op de markt voor biologische melk.

Afnemers van biologische melk zijn positief over de marktperspectieven voor de lange termijn. Niet alleen EKO Holland staat open voor nieuwe toetreders. Ook coöperatie Rouveen, Royal A-ware, Farmel en Willig geven vergelijkbare signalen af. FrieslandCampina blijft zich terughoudend opstellen.

Al vier maanden staat de melkprijs die EKO Holland uitbetaalt op hetzelfde niveau: 49,75 euro per 100 kilo melk bij een jaarleverantie van 500.000 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. Dit is niet in lijn met de uitbetalingsprijs van de op een na grootste speler op de biologische melkmarkt: FrieslandCampina. De FrieslandCampina-garantieprijs voor biologische melk daalt met 1,5 euro en komt in november uit op 44,50 euro per 100 kilo melk bij een jaarleverantie van 550.000 kilo melk met 4,42 procent vet en 3,57 procent eiwit. De afgelopen vijf jaar is deze melkprijs niet zo laag geweest.

Dat de uitbetalingsprijzen van EKO Holland en FrieslandCampina sterk van elkaar verschillen, heeft waarschijnlijk te maken met de systematiek die de twee bedrijven gebruiken bij het berekenen van de uitbetalingsprijs. Bij EKO Holland is de prijs die de boeren ontvangen, rechtstreeks een resultante van de opbrengst van de biologische melk die EKO Holland aan diverse verwerkers verkoopt.

De garantieprijs van FrieslandCampina is het resultaat van een inschatting van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van referentiebedrijven in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Nederland en België. Een tijdelijk overschot aan biologische melk in Oostenrijk lijkt de garantieprijs voor Nederlandse biologische melkveehouders die leveren aan FrieslandCampina, flink te drukken.

Dat biologische melkprijzen in omringende landen doorgaans lager zijn dan de markt in Nederland laat zien, komt ook door de hogere logistieke kosten in het buitenland. Het ophalen van de melk bij biologische melkveehouders kost in Duitsland en Oostenrijk 6 tot 9 cent per kilo en in Nederland ongeveer 2 cent.

Cruijsen merkt dat EKO Holland op de afzetmarkt hinder ondervindt van de volgens hem te lage melkprijs die FrieslandCampina betaalt. ‘De meeste retailers prikken er wel doorheen, maar toch loopt het ons voor de voeten’, zegt hij. ‘Het is ons het hele jaar gelukt om een melkprijs rond de 50 cent te betalen. Door de krapte op de afzetmarkt is dit prijsniveau ook de komende tijd haalbaar. Onze inzet is om een hogere prijs te realiseren omdat de kosten op de bedrijven van onze leden oplopen.’

Bron: Nieuwe Oogst (13 november 2020)