Nieuws | ‘Streep door veel ‘groene’ voorstellen nieuw landbouwbeleid’

Nieuws | ‘Streep door veel ‘groene’ voorstellen nieuw landbouwbeleid’

Het Europees Parlement en de landbouwministers kwamen vorige week samen in Luxemburg. Zij haalden een streep door verschillende voorstellen om het landbouwbeleid groener te maken en hierin meer oog te hebben voor klimaat en biodiversiteit. Hiermee lijkt het erop dat het GLB niet aan gaat sluiten bij de doelstellingen van de Green Deal.

Wel is er voor de bio-branche positief nieuws te melden: het Europees Parlement vraagt alle EU-landen namelijk om specifiek aandacht te schenken aan biologisch in het nationaal strategisch plan voor de verduurzaming van de landbouw. Bij Bionext zijn ze er echter van overtuigd dat de bio-landbouw de volledige noodzakelijke vergroening niet in haar eentje voor elkaar kan krijgen. Elke ketenpartij, gangbaar én biologisch, moet bijdragen aan de weg naar toekomstbestendige landbouw.

Laurens Nuijten reageert namens Bionext als volgt: ‘Als biologische landbouw willen we zeker dat het GLB verduurzaamt. Wij steunen daarom de oproep van IFOAM EU die wil dat 70 procent van de groene middelen gaat naar boeren die verduurzamen.’ De drie grote politieke blokken in het parlement schaarden zich echter achter een overeenkomst waarmee de landbouwsector grotendeels ongemoeid zal blijven.

Bionext vreest dat de duurzame vergroening met de GLB-plannen die er nu liggen niet op gang zal komen. ‘Er ligt nu vrijwel niks progressiefs meer op tafel. De gewenste vergroening kunnen wij met biologisch zeker niet alleen voor elkaar krijgen. Daarvoor is het essentieel dat ook de reguliere landbouw verder gaat investeren in verduurzaming, anders wordt het contrast tussen landbouwsystemen steeds groter. Hierdoor zullen boeren in de praktijk tegen problemen aanlopen. We zijn er van overtuigd dat voor de biologische landbouw in de huidige plannen zeker nog veel openingen zijn, maar alleen hiermee redden we het niet. Alle boeren moeten zich vanuit het GLB gesteund voelen om verdere duurzame stappen te zetten.’

Bij Bionext hopen ze van harte dat er nog verandering gaat komen, al is het besef er zeker dat dit een lastig verhaal is. Nuijten: ‘Als niemand over zijn eigen schaduw stapt, zet je jezelf in een ouderwets landbouwsysteem vast.’

Veel Farm2Fork-ambities zijn niet opgenomen in de GLB-plannen. ‘Gelukkig heeft het Europees Parlement daarbij wel expliciet vertrouwen uitgesproken in de biologische landbouw. Het Europees Parlement heeft een amendement aangenomen over de nationale strategische plannen voor de verduurzaming van de landbouw. Hierin moet expliciet aandacht komen voor biologisch’, vertelt Nuijten.

‘Elk land moet in dit actieplan een hoofdstuk over biologische landbouw opnemen. Hoe verwachten ze bijvoorbeeld dat de consumentenvraag naar biologisch zich zal gaan ontwikkelen? Welke doelen stellen ze ten aanzien van het aandeel biologische landbouw in hun eigen land? En welk deel van de vergroeningsgelden uit het GLB-budget stellen ze hiervoor ter beschikking?’

Het Parlement heeft dus zeker oog voor biologisch. ‘Het Europees Parlement noemt biologisch specifiek in de plannen. Dit amendement werd ook met een grote meerderheid aangenomen. Er waren 589 stemmen voor en 90 tegen, 9 leden onthielden zich van stemmen. Hiermee wil het Parlement in onze ogen zeggen: biologisch is een onmisbare stap op weg naar toekomstbestendige landbouw.’

Bron: Bionext (22 oktober 2020)