Nieuws | ‘Tweede Kamer kiest voor biologisch’

Nieuws | ‘Tweede Kamer kiest voor biologisch’

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 25 mei vier moties aangenomen ter bevordering van de biologische landbouw en voeding. De brede politieke steun is een doorbraak voor de sector. Met ruime meerderheid is de motie van D66 en CDA voor een ‘supermarktenconvenant’ aangenomen, die moet zorgen voor meer aandacht voor biologische voeding door actieve voorlichting, meer schapruimte en een breder biologisch assortiment.

Ook stemde de Kamer voor het opnemen van biologisch in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waardoor biologische boeren automatisch recht hebben op de basispremie, plus alle eco-regelingen. Daarnaast zijn de moties voor meer biologische bollen en perkgoed en het gebruik van groen laag-risico middelen aangenomen. Aanleiding voor de moties is de oproep vanuit de Europese Commissie, die pleitte voor een organic action plan in elke lidstaat.

De aangenomen motie voor een ‘supermarktenconvenant’ op initiatief van Tjeerd de Groot (D66) en Derk Boswijk (CDA) pleit voor meer aandacht voor biologisch in de winkel, met in elk geval: actieve voorlichting, meer schapruimte en een breder assortiment. Het is aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten om met supermarkten in gesprek te gaan over de exacte invulling. Dat supermarkten een enorme rol spelen in de keuze van de consument, bleek al uit eerdere pilots met biologische voeding op de winkelvloer. De motie is onder andere te danken aan de actievere rol van Bionext om meer zichtbaar te zijn richting de Tweede Kamer.

Met het aannemen van de motie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zouden biologische boeren automatisch recht hebben op de basispremie per hectare, plus alle eco-regelingen vanwege hun extra inzet op natuur en milieu. Biologische boeren worden daarmee administratief ontlast. Bovendien komt er extra geld beschikbaar voor samenwerkingen en doorontwikkeling op het gebied van verduurzaming. Dat maakt het voor veel partijen aantrekkelijker om een stap extra te zetten, bijvoorbeeld met een aanvullend keurmerk, zonder dat het hen extra geld kost zoals nu vaak het geval is.   

‘Het is lang geleden dat de biologische sector zoveel steun kreeg’, aldus Michaël Wilde, directeur Bionext, brancheorganisatie van de biologische sector. ‘Het betekent dat boeren ‘die goed bezig zijn’ eindelijke financieel worden beloond, dat de consument meer keuze krijgt in het biologische aanbod en dat Nederland, die nu flink achterloopt, weer mee kan komen in de Europese groeicijfers. Keuzes die passen bij de Europese ambitie om naar 25 procent biologisch te groeien, waarbij zowel vraag als aanbod wordt gesteund, zodat de sector evenwichtig kan groeien.’

Veel steun dus voor biologisch: naast het supermarktenconvenant en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is tevens de motie aangenomen ten aanzien van biologische bollen en perkgoed, net als de motie voor het gebruik van groene laag-risico middelen. 

Bron: Bionext (25 mei 2021)