Nieuws | ‘Wetenschappers denken dat bio-landbouw Europa kan voeden in 2050’

Nieuws | ‘Wetenschappers denken dat bio-landbouw Europa kan voeden in 2050’

Volgens Franse wetenschappers zou in Europa een biologisch, duurzaam, biodiversiteitsvriendelijk agro-voedselsysteem kunnen worden ingevoerd dat een evenwichtige co-existentie tussen landbouw en milieu mogelijk zou maken. De onderzoekers van het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) baseren hun scenario op drie hefbomen.

De eerste hefboom is een verandering van eetgewoonten, waarbij minder dierlijke producten worden geconsumeerd, de intensieve veehouderij kan worden beperkt en de invoer van diervoeders kan worden stopgezet. Opvallend is dat de onderzoekers ook suggereren dat het gebruik van menselijke uitwerpselen zou kunnen worden gebruikt als meststof. Daarvoor zou dan het huidige verbod op menselijke uitwerpselen in de Europese verordening inzake biologische landbouw moeten worden opgeheven.

De tweede hefboom is de toepassing van de beginselen van de agro-ecologie, met de veralgemening van lange en gediversifieerde vruchtwisselingssystemen met stikstofbindende leguminosen, waardoor het mogelijk wordt synthetische stikstofhoudende meststoffen en pesticiden te vermijden.

De laatste hefboom zou bestaan uit het samenbrengen van gewassen en vee, die vaak los van elkaar staan en geconcentreerd zijn in ultra-gespecialiseerde gebieden. Dit zou een optimaal gebruik van mest mogelijk maken.

Worden deze drie scenario’s verwezenlijkt, dan zou het volgens de Franse onderzoekers mogelijk zijn om de autonomie van Europa te versterken, de voorspelde bevolking in 2050 te voeden, graan te blijven uitvoeren naar landen die het nodig hebben voor menselijke consumptie en vooral de waterverontreiniging en de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw aanzienlijk te verminderen. 

Bron: Biojournaal (22 juni 2021)